Nantes – bývalá metropole

Šesté největší francouzské město Nantes s více než 300 000 obyvatel je dnes hlavním městem departementu Loire-Atlantique v regionu Pays de la Loire. V minulosti ale bylo několik století hlavním městem Bretaně a sídlem bretaňských vévodů. Od jejich působivého zámku přes staré město až po mechanického slona na ostrově uprostřed Loiry, symbolizujícího svět Julesa Verna, zdejšího slavného rodáka, Nantes má turistům rozhodně co nabídnout.

Nádherný zámek, v němž bretaňští vévodové sídlili již od 13. stol., působí zvenčí dojmem nedobytné pevnosti, ale uvnitř skrývá elegantní pozdně gotický palác s prvními náznaky renesance. Do této podoby nechal původní hrad přestavět ke konci 15. stol. poslední z vládců samostatné Bretaně, František II. Po jeho smrti v roce 1488 pokračovala ve stavbě jeho dcera a dědička, vévodkyně Anna Bretaňská, později hned dvakrát jako manželka nejprve Karla VIII. a poté Ludvíka XII. královna Francie. Po začlenění Bretaně do Francouzského království v roce 1532 se stal zámek v 16. a 17. stol. bretaňskou rezidencí francouzských králů a sídlem guvernérů, následně pak sloužil jako kasárna, arzenál a vězení. Už v roce 1924 v něm bylo otevřeno městské muzeum. Na konci minulého a začátku našeho století prošel zámek téměř dvacetiletou rekonstrukcí, pro veřejnost byl znovu otevřen v roce 2007. Městské muzeum prošlo před několika lety již druhou zásadní úpravou. Dnes nabízí v 32 sálech velmi moderní expozici věnovanou sedmi hlavním tématům, kterými jsou historie zámku, města a Bretaně do 17. stol., život na řece a u oceánu, obchod a otrokářství v 18. stol., historie města za Francouzské revoluce, Nantes jako průmyslový a koloniální přístav, Nantes za dvou světových válek a Nantes současnosti a budoucnosti.

Nantes - skulptura slona

V historické čtvrti Cité des Duc, která se rozprostírá kolem zámku, stojí gotická katedrála sv. Petra a Pavla. Hlavní loď je s 37 m vyšší než pařížská Notre-Dame a její sloupořadí tento dojem vznešenosti ještě zdůrazňuje. V katedrále jsou pohřbeni František II. a Markéta z Foix, rodiče vévodkyně Anny. Historické jádro města leží mezi čtvrtí Bouffay a kostelem Sainte-Croix ze 17. stol. Poblíž katedrály najdeme Umělecké muzeum (Musée dʼArts de Nantes) založené v roce 1800, které je dnes jedním z nejvýznamnějších muzeí ve Francii. Seznamuje s vývojem malířství od 12. stol. až do současnosti, najdeme zde díla italských a vlámských mistrů, obrazy Dürera, Rembrandta, Moneta, Picassa, Kandinského, Ernsta a dalších, ale také třeba pozoruhodnou sbírku čínského porcelánu.

Nantes - pohled na náměstí

Nantes ležící v ústí řeky Loiry je tradičně městem obchodu. Bohatství mu přinesl hlavně „trojúhelníkový“ obchod s koloniálními produkty a s otroky, který se odehrával mezi Francií, Afrikou a Amerikou. Obchodní lodě přivážely do Nantes exotické dřevo, koření a také cukrovou třtinu, z níž se zde vyráběl cukr vyvážený do celé severní Evropy. K svědkům někdejšího blahobytu patří například čtvrť Graslin s výhledem na Loiru a přístav. Obrovský stavební projekt tu na konci 18. stol. zahájil hlavní daňový výběrčí v Nantes a ekonom Jean-Joseph-Louis Graslin, jehož jméno čtvrť i její hlavní náměstí nesou dodnes. Náměstí Graslin dominuje monumentální budova opery z roku 1808. Ulice Crébillon s elegantními butiky a skvostnou třípodlažní pasáží Pommeraye otevřenou v roce 1843 ho spojuje s náměstím Royal, za nímž pak začíná staré město a čtvrť Bouffay. Zde se nachází rušné centrum Nantes. Také paláce obchodníků a rejdařů, jako třeba v ulici Kervégan na někdejším ostrově přepychu Feydeau, připomínají svou výzdobou (tepaná zábradlí, bohatě zdobené fasády se sochami) tuto epochu.

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Bretaň