Nantes – bývalá metropole

Nádherný zámek, v němž bretaňští vévodové sídlili již od 13. stol., působí zvenčí dojmem nedobytné pevnosti, ale uvnitř skrývá elegantní pozdně gotický palác s prvními náznaky renesance. Do této podoby nechal původní hrad přestavět ke konci 15. stol. poslední z vládců samostatné Bretaně, František II. Po jeho smrti v roce 1488 pokračovala ve stavbě jeho dcera a dědička, vévodkyně Anna Bretaňská, později hned dvakrát jako manželka nejprve Karla VIII. a poté Ludvíka XII. královna Francie. Po začlenění Bretaně do Francouzského království v roce 1532 se stal zámek v 16. a 17. stol. bretaňskou rezidencí francouzských králů a sídlem guvernérů, následně pak sloužil jako kasárna, arzenál a vězení. Už v roce 1924 v něm bylo otevřeno městské muzeum. Na konci minulého a začátku našeho století prošel zámek téměř dvacetiletou rekonstrukcí, pro veřejnost byl znovu otevřen v roce 2007. Městské muzeum prošlo před několika lety již druhou zásadní úpravou. Dnes nabízí v 32 sálech velmi moderní expozici věnovanou sedmi hlavním tématům, kterými jsou historie zámku, města a Bretaně do 17. stol., život na řece a u oceánu, obchod a otrokářství v 18. stol., historie města za Francouzské revoluce, Nantes jako průmyslový a koloniální přístav, Nantes za dvou světových válek a Nantes současnosti a budoucnosti.
V historické čtvrti Cité des Duc, která se rozprostírá kolem zámku, stojí gotická katedrála sv. Petra a Pavla. Hlavní loď je s 37 m vyšší než pařížská Notre-Dame a její sloupořadí tento dojem vznešenosti ještě zdůrazňuje. V katedrále jsou pohřbeni František II. a Markéta z Foix, rodiče vévodkyně Anny. Historické jádro města leží mezi čtvrtí Bouffay a kostelem Sainte-Croix ze 17. stol. Poblíž katedrály najdeme Umělecké muzeum (Musée dʼArts de Nantes) založené v roce 1800, které je dnes jedním z nejvýznamnějších muzeí ve Francii. Seznamuje s vývojem malířství od 12. stol. až do současnosti, najdeme zde díla italských a vlámských mistrů, obrazy Dürera, Rembrandta, Moneta, Picassa, Kandinského, Ernsta a dalších, ale také třeba pozoruhodnou sbírku čínského porcelánu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2020

Shopping Cart