Národní park North Cascades

Rozlehlý národní park North Cascades leží ve státě Washington, na kanadské hranici, blízko Pacifiku. Je součástí poměrně úzkého horského pásma, které se pod názvem Kaskádové pohoří táhne ze severní Kalifornie přes státy Oregon a Washington až ke kanadské řece Fraser. Jde o staré horstvo vyvrásněných a rozlámaných hřbetů a přehloubených ledovcových údolí, jímž ještě prostupuje řetězec kuželovitých mladých sopek, které nápadně převyšují staré vrcholy dosahující výšek 2500–2700 m n. m. Sopky byly nejaktivnější v pleistocénu, tedy v dobách ledových, kdy jejich divoké, horké výbuchy rušily mrtvý klid ledovcových příkrovů. Dvě nejvyšší hory tohoto národního parku (Mt. Baker – 3285 m a Glacier Peak – 3213 m) jsou také sopky, i když ztichlé a na vrcholech pokryté ledovcovými čepicemi. Nikdo však neví, zda znovu nevybuchnou jako jejich jižnější sestra St. Helens…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2010

Shopping Cart