Národní parky Černé Hory

Lovćen

Lidé, já jsem buď v ráji, nebo na měsíci“ zvolal nadšeně Bernard Shaw, když vystoupal na masiv Lovćenu proslulý jedinečnými pohledy na boku Kotorskou i daleko na Jadran, za příznivých povětrnostních podmínek až do Itálie. Masiv Lovćenu majestátně se zvedající do téměř dvoukilometrové výšky má pro Černohorce mimořádný význam, podobně jako pro Řeky Olymp. Národní park Lovćen v těsné blízkosti někdejšího hlavního města černohorského království Cetinje i středověkého přístavu Kotor není jen mimořádně hodnotným přírodním územím, ale i místem úzce spjatým s historií země. Když jsme se v roce 1982 poprvé vyšplhali „cestou necestou“ na nejvyšší vrchol Lovćenu Štirovnik (1749 m n.m.), vyskočil z úkrytu 100 m pod vrcholem ozbrojený voják se samopalem. „Ruce vzhůru!“ a vedl nás kolem kasáren a radarových zařízení k vysoké televizní věži. Tam se na nás obořil důstojník tehdejší jugoslávské armády: „Pronikli jste do přísně střeženého vojenského prostoru. Na zákaz vstupu upozorňují v terénu rozmístěné výstražné tabule!“ „Žádnou jsme neviděli,“ namítl jsem. „Jste proruští špioni!“ vykřikoval důstojník opakovaně. „Normální lidé chodí po cestách!

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2014

Shopping Cart