2014

Grébovka

Vyhlášené pražské zahrady jsou vyhledávaným cílem návštěvníků hlavního města, ať již přijedou z druhého konce republiky nebo ze zámoří. Méně známé Havlíčkovy sady se nacházejí poněkud stranou jejich zájmu. O to víc je využívají obyvatelé okolních čtvrtí, kteří jim neřeknou jinak než Grébovka…

Trojská zámecká zahrada

Barokní zámek v Troji je přímým odrazem honosných římských předměstských vil na pravém břehu Vltavy. Do jeho areálu patří také několik hospodářských stavení, konírna i vinotéka. A samozřejmě ho obklopuje zahrada s okrasnými i ovocnými stromy a přírodním bludištěm, kterou zdobí fontány, terakotové vázy a oranžérie. Jde o jeden z ryzích a také nejreprezentativnějších příkladů barokní zahradní architektury u nás…

Pražské ostrovy

Území obklopená ze všech stran vodou vyvolávají zvláštní pocity. Ať již leží uprostřed Středozemního moře nebo kolem nich proudí tok Vltavy. Každý z pražských ostrovů je svým způsobem jedinečný. Na většině z nich ale najdete spoustu zeleně, která tlumí městský ruch a vytváří příjemné prostředí klidu a pohody…

Zahrada velmožova

Komplex paláce, zahrady a jízdárny Albrechta z Valdštejna se považuje za nejvýznamnější šlechtické sídlo v Praze hned po Pražském hradu. Dokonce je možné, že jím Valdštejn chtěl samotný Hrad zastínit. Vždyť byl bohatší než císař…

Zahradami a parky Petřína

Petřín navenek „klame tělem“. Tomu, kdo ho vidí poprvé odněkud z vltavských břehů, se může jevit jako jeden velký park, ve skutečnosti však petřínské svahy a část jeho temene pokrývá tucet na sebe navazujících zahrad a parků, které se při bližším ohledání svou tvářností navzájem dost odlišují…

Klášterní zahrady

K nejatraktivnějším historickým zahradám Prahy patří i několik zahrad, které vznikly v areálech středověkých klášterů. Můžeme je považovat za doyenky pražské zahradní kultury, jež vzešla právě z klášterních areálů, přitom ale nelze tvrdit, že by byly živoucími pamětnicemi jejích počátků. O nich nám toho dnes již nemohou moc říci, na to během své dlouhé a většinou i pohnuté existence prošly příliš mnoha úpravami a přestavbami. Pojďme teď do tří z těchto zahrad nahlédnout a zkusme, zda se nám tam podaří alespoň nějaký náznak dávného genia loci vysledovat…

Malý skvost

O Vrtbovské zahradě se říká, že je nejkrásnější z pražských barokních zahrad a někdy dokonce, že je nejhezčí palácovou zahradou italského typu na sever od Alp. Neodmyslitelně patří do našeho kulturního dědictví…

Městská vína

Vídeň není jenom hlavním městem Rakouska a jednou z jeho devíti spolkových zemí, ale také jednou ze čtyř rakouských vinařských oblastí. Ta se pyšní unikátním primátem – je to jediná vinařská oblast na světě, která se celá rozkládá na území hlavního města státu…

Až nahoře jsou kladivouni

Nedaleko od centra nabízí Vídeň v parku Esterházy unikátní atrakci. Pod názvem Haus des Meeres (Dům moře) se skrývá speciální „akva tera zoo“. Na zvláštnosti jí přidává umístění – na návštěvníky čeká jedenáct pater…

Alles Walzer!

Zlí jazykové tvrdí, že každý Vídeňan má ve svém šatníku alespoň jednu plesovou róbu, stejně jako každý pravý Bavořan vlastní nejméně jeden dirndl a jedny kalhoty s padacím mostem. Nemýlí se. K Vídni kromě Dunaje, marně maskované nostalgie po c. k. monarchii i kultovní kavárenské kultury neodmyslitelně patří celoroční plesová sezona včetně bálu nejslavnějšího, jehož tradice se zrodila před dvěma sty lety…

Kultovní instituce

„Kdybyste mě ve Vídni hledali, tak jsem v kavárně, nebo tam směřuji.“ Známý výrok slavného publicisty a kunsthistorika Alfreda Schmellera nejlépe pochopíte přímo v rakouské metropoli. Pokud totiž během své návštěvy nezavítáte ani do jedné z typických kaváren, jako byste ve Vídni ani nebyli. Což byste si mohli celý život vyčítat…

Z menažerie na evropské výsluní

K základním atributům vznešené dvorské kultury 18. století patřilo chovat exotická zvířata. Není proto divu, že císař František I. Štěpán Lotrinský nechal vybudovat roku 1752 v části zámeckého parku v Schönbrunnu menažerii. Postupně se z ní vyvinula zoologická zahrada, která v poslední době patří k nejlepším v Evropě…

Letní pýcha monarchie

Už čtyři stovky let uplynuly od chvíle, kdy císař Matyáš, alespoň podle legendy, narazil při lovecké vyjížďce na pramen, který ho tak okouzlil, až vzkřikl: „Welchʼ schöner Brunnʼ!“ A ještě skoro o půl století víc od chvíle, kdy Habsburkové, tentokrát bez příkrovu legendy, získali v těchto místech majetek, k němuž podle kupní smlouvy patřil dům, mlýn, stáj a ovocný sad…

Vídeňský Belvedere

Italský výraz pro hezkou vyhlídku „belvedere“ se v renesanci stal synonymem pro šlechtická sídla ve výšinném postavení. Setkáváme se s ním nejen v samotné Itálii, ale všude tam, kam dosáhl vliv italské renesanční a barokní architektury…

Jací jsou Vídeňané

Být Vídeňanem je asi výhra. Vídeň se totiž pravidelně umísťuje v žebříčku nejlepších míst pro život v první trojce. Že by i dnes ještě platila slova písně Rudolfa Sieczyńského z roku 1912 „Wien, Wien, nur du allein, kannst die Stadt meiner Träume sein…“ (Vídni, Vídni, jen ty jediná můžeš být městem mých snů…)?