2014

150 let nejkrásnějšího bulváru světa

Jako prstenec z několika dílů obepíná v délce 5,3 km historické centrum Vídně, její paláce, muzea, kostely, ale také rozsáhlé parky, pomníky historických osobností i legendární kavárny. Od Státní opery až po Uměleckohistorické muzeum. Jako kdyby chtěla ochránit nejcennější a nejvýznamnější skvosty někdejší císařské metropole. Sama je přitom klenotem. Jubilující Ringstraße (Okružní třída), jeden z nejvýznamnějších počinů světové architektury a urbanismu 19. století…

Přijít, vidět, užít si

Unikátní slavné sbírky a artefakty v Leopoldově muzeu, Muzeu moderního umění, Centru architektury a výstavní síni Kunsthalle, kreativní prostor quartier21 pro mladou generaci, muzeum pro děti ZOOM. A k tomu vyhlášené bary, kavárny, restaurace, mnohé s interiéry od slavných designérů, obchůdky, vnitřní nádvoří s obřími barevnými „lenoškami“, které samy o sobě jsou artefakty. Jak se na „obývák“ Vídně, Muzejní čtvrť, jeden z deseti nejvýznamnějších muzejních komplexů na světě, sluší a patří…

Architektura imperiální i futuristická

Habsburská okrově žlutá se mísí s rudou meziválečné bytové výstavby, nebeskou modří soudobých skleněných fasád či s pestrobarevnou paletou fantaskních kachlíků, mezi kterými prorůstají stromy a keře. Cihlu imperiálních paláců střídá sklo a ocel moderních staveb, věže kostelů „soupeří“ se závrať budícími mrakodrapy, obřím kolem v Prateru či futuristickým domovem univerzity jako ze sci-fi…

Srdce Vídně

Místní o něm občas říkají, že je jako Mozartova koule. Slaďoučké, v pozlátku a pro turisty. Budiž. Pokud nejste vyloženě odpůrcem historie a počítání kalorií můžete občas vynechat, je pravděpodobné, že se této „kuličky“ zvané Vnitřní město (Innere Stadt) jen tak nenabažíte a budou se vám dělat boule za ušima…

Od Vindobony k vitální metropoli

Konzervativní i avantgardní, elegantní i multikulturní, nostalgická i bouřlivá. Vždy o krok napřed. Rodiště či působiště vynikajících umělců, vědeckých kapacit, filozofů i ekonomů. Z někdejší osady u lesního potoka se přes centrum vlivné a rozlehlé podunajské říše stala sídlem organizací OSN a jedním z nejlepších míst k životu. Jednoduše Vídeň…

Perla Antiatlasu

Jihovýchodně od Agadiru, známého přímořského letoviska na jihu Maroka, se táhne v délce 600 km pohoří Antiatlas. Oproti svým třetihorním severním sousedům, Střednímu a Vysokému Atlasu, vznikl již před 300 miliony let v prvohorách. Je tvořen žulou a karbonskými vápenci, dosahuje výšky přes 2000 m. Leží nedaleko Sahary, dešťů má málo a je velmi suchý. Nicméně i v jeho údolích se rozprostírají palmové sady a člověk žasne, kde se tu vzala voda. Kromě studní zde dodnes slouží tradiční umělé podzemní kanály chettara, které přivádějí vodu samospádem z hor…

V divokém Rífu

Když bylo Maroko roku 1912 rozděleno mezi Španělsko a Francii, připadla Španělsku mimo jiné oblast Rífu. Tato severní hornatá část země, táhnoucí se od mysu Spartel až k alžírské hranici, byla srdcem a duší oblasti bilád as-sibá, nezkrocené země, kam slovo sultána sotva doléhalo…

Město zdí a bran

Muláj Ismáíl, druhý panovník alavitské dynastie, byl současníkem Ludvíka XIV. Stejně jako on si budoval velkolepou rezidenci, jíž se často přezdívá „marocké Versailles“, ale výstižnější je spíše pozdější francouzské označení Imperiální město, dodnes používaný název příslušné části města Meknes…

Vyprávění dcery pouště

Pro svůj výrazný vzhled, polohu i historii si Marrákeš vysloužil řadu přívlastků. Je městem „okrovým“ i „rudým“. Je „dcerou pouště“, „pouštní branou“ a zároveň „branou do hor“. S úctou se mu přezdívalo „Perla jihu“, ale také „Bagdád západu“…

Atlantský drahokam

Diváci stojí nejen po obou stranách úzké ulice, ale i na střechách okolních domů. Na čele průvodu jdou muži s vlajkami a za nimi pak desítky kapel, každá v jiném oblečení. Hypnotický zvuk bubnů, rytmické chřestění zvláštních kovových kastanět karkabus, hluboké tóny podivné třístrunné basové loutny guimbri, zpěv, občas spontánní tanec – slavnostním průvodem začíná další ročník essaouirského festivalu world music, jemuž dominuje hudba Gnawů…

Mystické nekonečno

Poušť. Místo ticha, rozjímání a meditací. Místo, kde mají své kořeny tři nejrozšířenější světová náboženství. Na poušti se prorok Mojžíš setkal poprvé tváří v tvář s Hospodinem a Ježíš se připravoval na svou veřejnou činnost. Během putování po poušti byla Židům dána Tóra a Muhammadovi byl zjeven Korán…

Údolí tisíce kaseb

Mezi hradbou Vysokého Atlasu se zasněženými čtyřtisícovými štíty na severu a vyprahlým pohořím Džabel Sarhro na jihu leží jedna z nejmalebnějších oblastí Maroka. Široká říční údolí s nekonečnými zelenými pásy oáz se střídají s vyprahlými skalnatými soutěskami, nad jejichž divokou krásou se tají dech. Místní Berbeři na pokraji písečných a kamenitých pouští odedávna budovali opevněné hliněné vesnice ksúry, tvořené několikapatrovými krabicovými stavbami s rohovými věžemi připomínajícími naše hrady, které se berbersky označují tighremt a arabsky kasba…

Zřídlo moudrosti

Jedinečnost Fesu nejen mezi marockými královskými městy, ale v rámci celého islámského světa se odvíjí hned od jeho založení přímými potomky Prorokovými. Nepřetržitě už dvanáct století jde o duchovní centrum zcela mimořádného významu. Turisté na něm zase oceňují staré čtvrti, jež svým rozsahem a autenticitou také jen obtížně hledají konkurenci…

Společné dědictví

Hlavní město Rabat se od dalších tří marockých královských měst v lecčem odlišuje. Zvláště nápadná je v tomto ohledu moderní čtvrť Ville nouvelle, jeden z největších a nejambicióznějších urbanistických projektů 20. století v celé Africe a podle mnohých nejúplnější ze všech. V kombinaci se středověkou medínou a nekropolí Merínovců vytváří unikátní komplex starého a nového…

Země blízká i vzdálená

Gibraltarský průliv má ve svém nejužším místě šířku pouhých čtrnáct a půl kilometru. Tak nepatrná je vzdálenost mezi Marokem a Španělskem, mezi Afrikou a Evropou. Průliv sloužil od nepaměti jako spojnice mezi oběma břehy, zároveň se však v průběhu věků stal pevně vymezenou a dnes pro mnohé nepřekonatelnou hranicí…

Portugalské Versailles

Královský zámeček v Queluzu s přilehlými zahradami a Portugalskou jezdeckou školou leží kousíček za Lisabonem, jen pár stanic příměstským vlakem směrem na Sintru. Jedna z posledních velkých rokokových staveb v Evropě připomíná zajímavé a vůbec ne jednoduché období portugalských dějin…

Lisabonská muzea

Nádherně zdobené kočáry, obrazy známých mistrů, připomínky dávných staletí přicházející k nám přes propast času i přírodních živlů… Nabídka lisabonských muzeí je bohatá a obsahuje i skutečné rarity…

Shopping Cart