12 2014 Praha – zahrady a parky

Grébovka

Vyhlášené pražské zahrady jsou vyhledávaným cílem návštěvníků hlavního města, ať již přijedou z druhého konce republiky nebo ze zámoří. Méně známé Havlíčkovy sady se nacházejí poněkud stranou jejich zájmu. O to víc je využívají obyvatelé okolních čtvrtí, kteří jim neřeknou jinak než Grébovka…

Trojská zámecká zahrada

Barokní zámek v Troji je přímým odrazem honosných římských předměstských vil na pravém břehu Vltavy. Do jeho areálu patří také několik hospodářských stavení, konírna i vinotéka. A samozřejmě ho obklopuje zahrada s okrasnými i ovocnými stromy a přírodním bludištěm, kterou zdobí fontány, terakotové vázy a oranžérie. Jde o jeden z ryzích a také nejreprezentativnějších příkladů barokní zahradní architektury u nás…

Pražské ostrovy

Území obklopená ze všech stran vodou vyvolávají zvláštní pocity. Ať již leží uprostřed Středozemního moře nebo kolem nich proudí tok Vltavy. Každý z pražských ostrovů je svým způsobem jedinečný. Na většině z nich ale najdete spoustu zeleně, která tlumí městský ruch a vytváří příjemné prostředí klidu a pohody…

Zahrada velmožova

Komplex paláce, zahrady a jízdárny Albrechta z Valdštejna se považuje za nejvýznamnější šlechtické sídlo v Praze hned po Pražském hradu. Dokonce je možné, že jím Valdštejn chtěl samotný Hrad zastínit. Vždyť byl bohatší než císař…

Zahradami a parky Petřína

Petřín navenek „klame tělem“. Tomu, kdo ho vidí poprvé odněkud z vltavských břehů, se může jevit jako jeden velký park, ve skutečnosti však petřínské svahy a část jeho temene pokrývá tucet na sebe navazujících zahrad a parků, které se při bližším ohledání svou tvářností navzájem dost odlišují…

Klášterní zahrady

K nejatraktivnějším historickým zahradám Prahy patří i několik zahrad, které vznikly v areálech středověkých klášterů. Můžeme je považovat za doyenky pražské zahradní kultury, jež vzešla právě z klášterních areálů, přitom ale nelze tvrdit, že by byly živoucími pamětnicemi jejích počátků. O nich nám toho dnes již nemohou moc říci, na to během své dlouhé a většinou i pohnuté existence prošly příliš mnoha úpravami a přestavbami. Pojďme teď do tří z těchto zahrad nahlédnout a zkusme, zda se nám tam podaří alespoň nějaký náznak dávného genia loci vysledovat…

Malý skvost

O Vrtbovské zahradě se říká, že je nejkrásnější z pražských barokních zahrad a někdy dokonce, že je nejhezčí palácovou zahradou italského typu na sever od Alp. Neodmyslitelně patří do našeho kulturního dědictví…