Pražská botanická zahrada v Troji

Výhodou trojské zahrady je poloha na slunném svahu nad Vltavou s nádhernými a málo známými výhledy na Trojský zámek, Stromovku, Hradčany a celou Prahu. Kouzlo dodává místu i kaple sv. Kláry a historická vinice, která dříve patřila Trojskému zámku. Kolem ní bývaly pole, další vinice a ovocné sady třešní, hrušní a jabloní, jejichž zbytky jsou dodnes patrné nejen v okolí, ale i v samotné zahradě. Část sadů v okolí zpustla a změnila se v křovinaté houštiny, na několika místech vznikly zahrádkářské kolonie a část byla zastavěna. Zahrada však měla rychlý vývoj a z původních tří hektarů intenzivně udržovaných ploch se rozrostla na osmnáct…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2014

Shopping Cart