Zahrady pod Hradem

Svah pod středověkým jižním opevněním Hradu byl původně pustý, což bylo pochopitelně důležité z obranného hlediska. Postupně na něm začaly vznikat vinice – keře vinné révy případným útočníkům přílišné krytí neposkytovaly – a v období renesance také první zahrady. Zásadní zlom však přišel až v 18. stol. Změnil se charakter válek i společnosti, pod rezidencí panovníka vznikaly velkolepé městské paláce bohaté šlechty a u nich oku lahodící zahrady vesměs po italském vzoru, neboť právě Itálie stála na vrcholu zahradnického umění oné doby. A stejně jako tam, i u nás se na tvorbě zahrad často podíleli významní umělci, pracující zároveň také na palácích.
Soubor zahrad na jižním svahu Pražského hradu má celkem šest položek. Jednotlivé zahrady, srovnané vedle sebe od východu k západu, nesou jména podle paláců, u nichž vznikly. Je to logické, ale nic to nevypovídá o tom, kdo původně zahradu vytvořil. Všechny dotčené paláce totiž změnily své majitele i svá jména v 19. stol., v době, kdy zahrady už dávno existovaly…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2014

Shopping Cart