Trojská zámecká zahrada

V polovině 17. stol. stávala v těchto místech venkovská knížecí usedlost Alžběty Polyxeny Dembinské a okolní vesnice se jmenovala Zadní Ovenec podle ovčince, který k usedlosti patřil. Kněžna Dembinská svůj dvůr prodala roku 1669 hraběnce Ludmile Benigně Šternberkové a její syn, hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka, se rozhodl, že zde vybuduje své reprezentační sídlo v duchu klasicizujícího baroka. Součástí projektu Francouze Jeana-Baptista Matheye byl i návrh řešení zahrady s rozlehlou terasou tvořící podestu zámku. Zahradu realizoval vynikající zahradník Jiří Seeman v letech 1685–1691. Protože se zámek nedal v zimě dostatečně vyhřát, majitelé ho využívali pouze v létě. K zámku patřil i pivovar, mlýn, konírna, dvě oranžérie a další hospodářské a správní budovy. Na svazích za zámkem byla vybudována rozlehlá vinice a na jejím vrcholu postavena kaple zasvěcená sv. Kláře…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2014

Shopping Cart