10 2014 Maroko 2

Země blízká i vzdálená

Gibraltarský průliv má ve svém nejužším místě šířku pouhých čtrnáct a půl kilometru. Tak nepatrná je vzdálenost mezi Marokem a Španělskem, mezi Afrikou a Evropou. Průliv sloužil od nepaměti jako spojnice mezi oběma břehy, zároveň se však v průběhu věků stal pevně vymezenou a dnes pro mnohé nepřekonatelnou hranicí…

Rabat – společné dědictví

Hlavní město Rabat se od dalších tří marockých královských měst v lecčem odlišuje. Zvláště nápadná je v tomto ohledu moderní čtvrť Ville nouvelle, jeden z největších a nejambicióznějších urbanistických projektů 20. století v celé Africe a podle mnohých nejúplnější ze všech. V kombinaci se středověkou medínou a nekropolí Merínovců vytváří unikátní komplex starého a nového…

Fes – zřídlo moudrosti

Jedinečnost Fesu nejen mezi marockými královskými městy, ale v rámci celého islámského světa se odvíjí hned od jeho založení přímými potomky Prorokovými. Nepřetržitě už dvanáct století jde o duchovní centrum zcela mimořádného významu. Turisté na něm zase oceňují staré čtvrti, jež svým rozsahem a autenticitou také jen obtížně hledají konkurenci…

Údolí tisíce kaseb

Mezi hradbou Vysokého Atlasu se zasněženými čtyřtisícovými štíty na severu a vyprahlým pohořím Džabel Sarhro na jihu leží jedna z nejmalebnějších oblastí Maroka. Široká říční údolí s nekonečnými zelenými pásy oáz se střídají s vyprahlými skalnatými soutěskami, nad jejichž divokou krásou se tají dech. Místní Berbeři na pokraji písečných a kamenitých pouští odedávna budovali opevněné hliněné vesnice ksúry, tvořené několikapatrovými krabicovými stavbami s rohovými věžemi připomínajícími naše hrady, které se berbersky označují tighremt a arabsky kasba…

Poušť

Poušť. Místo ticha, rozjímání a meditací. Místo, kde mají své kořeny tři nejrozšířenější světová náboženství. Na poušti se prorok Mojžíš setkal poprvé tváří v tvář s Hospodinem a Ježíš se připravoval na svou veřejnou činnost. Během putování po poušti byla Židům dána Tóra a Muhammadovi byl zjeven Korán…

Essaouira – atlantský drahokam

Diváci stojí nejen po obou stranách úzké ulice, ale i na střechách okolních domů. Na čele průvodu jdou muži s vlajkami a za nimi pak desítky kapel, každá v jiném oblečení. Hypnotický zvuk bubnů, rytmické chřestění zvláštních kovových kastanět karkabus, hluboké tóny podivné třístrunné basové loutny guimbri, zpěv, občas spontánní tanec – slavnostním průvodem začíná další ročník essaouirského festivalu world music, jemuž dominuje hudba Gnawů…

Marrákeš

Pro svůj výrazný vzhled, polohu i historii si Marrákeš vysloužil řadu přívlastků. Je městem „okrovým“ i „rudým“. Je „dcerou pouště“, „pouštní branou“ a zároveň „branou do hor“. S úctou se mu přezdívalo „Perla jihu“, ale také „Bagdád západu“…

Meknes – město zdí a bran

Muláj Ismáíl, druhý panovník alavitské dynastie, byl současníkem Ludvíka XIV. Stejně jako on si budoval velkolepou rezidenci, jíž se často přezdívá „marocké Versailles“, ale výstižnější je spíše pozdější francouzské označení Imperiální město, dodnes používaný název příslušné části města Meknes…

V divokém Rífu

Když bylo Maroko roku 1912 rozděleno mezi Španělsko a Francii, připadla Španělsku mimo jiné oblast Rífu. Tato severní hornatá část země, táhnoucí se od mysu Spartel až k alžírské hranici, byla srdcem a duší oblasti bilád as-sibá, nezkrocené země, kam slovo sultána sotva doléhalo…

Tafraout – perla Antiatlasu

Jihovýchodně od Agadiru, známého přímořského letoviska na jihu Maroka, se táhne v délce 600 km pohoří Antiatlas. Oproti svým třetihorním severním sousedům, Střednímu a Vysokému Atlasu, vznikl již před 300 miliony let v prvohorách. Je tvořen žulou a karbonskými vápenci, dosahuje výšky přes 2000 m. Leží nedaleko Sahary, dešťů má málo a je velmi suchý. Nicméně i v jeho údolích se rozprostírají palmové sady a člověk žasne, kde se tu vzala voda. Kromě studní zde dodnes slouží tradiční umělé podzemní kanály chettara, které přivádějí vodu samospádem z hor…