11 2014 Vídeň 2

Od Vindobony k vitální metropoli

Konzervativní i avantgardní, elegantní i multikulturní, nostalgická i bouřlivá. Vždy o krok napřed. Rodiště či působiště vynikajících umělců, vědeckých kapacit, filozofů i ekonomů. Z někdejší osady u lesního potoka se přes centrum vlivné a rozlehlé podunajské říše stala sídlem organizací OSN a jedním z nejlepších míst k životu. Jednoduše Vídeň…

Srdce Vídně

Místní o něm občas říkají, že je jako Mozartova koule. Slaďoučké, v pozlátku a pro turisty. Budiž. Pokud nejste vyloženě odpůrcem historie a počítání kalorií můžete občas vynechat, je pravděpodobné, že se této „kuličky“ zvané Vnitřní město (Innere Stadt) jen tak nenabažíte a budou se vám dělat boule za ušima…

Architektura imperiální i futuristická

Habsburská okrově žlutá se mísí s rudou meziválečné bytové výstavby, nebeskou modří soudobých skleněných fasád či s pestrobarevnou paletou fantaskních kachlíků, mezi kterými prorůstají stromy a keře. Cihlu imperiálních paláců střídá sklo a ocel moderních staveb, věže kostelů „soupeří“ se závrať budícími mrakodrapy, obřím kolem v Prateru či futuristickým domovem univerzity jako ze sci-fi…

Muzejní čtvrt

Unikátní slavné sbírky a artefakty v Leopoldově muzeu, Muzeu moderního umění, Centru architektury a výstavní síni Kunsthalle, kreativní prostor quartier21 pro mladou generaci, muzeum pro děti ZOOM. A k tomu vyhlášené bary, kavárny, restaurace, mnohé s interiéry od slavných designérů, obchůdky, vnitřní nádvoří s obřími barevnými „lenoškami“, které samy o sobě jsou artefakty. Jak se na „obývák“ Vídně, Muzejní čtvrť, jeden z deseti nejvýznamnějších muzejních komplexů na světě, sluší a patří…

Ringstraße

Jako prstenec z několika dílů obepíná v délce 5,3 km historické centrum Vídně, její paláce, muzea, kostely, ale také rozsáhlé parky, pomníky historických osobností i legendární kavárny. Od Státní opery až po Uměleckohistorické muzeum. Jako kdyby chtěla ochránit nejcennější a nejvýznamnější skvosty někdejší císařské metropole. Sama je přitom klenotem. Jubilující Ringstraße (Okružní třída), jeden z nejvýznamnějších počinů světové architektury a urbanismu 19. století…

Jací jsou Vídeňané

Být Vídeňanem je asi výhra. Vídeň se totiž pravidelně umísťuje v žebříčku nejlepších míst pro život v první trojce. Že by i dnes ještě platila slova písně Rudolfa Sieczyńského z roku 1912 „Wien, Wien, nur du allein, kannst die Stadt meiner Träume sein…“ (Vídni, Vídni, jen ty jediná můžeš být městem mých snů…)?

Schönbrunn – letní pýcha monarchie

Už čtyři stovky let uplynuly od chvíle, kdy císař Matyáš, alespoň podle legendy, narazil při lovecké vyjížďce na pramen, který ho tak okouzlil, až vzkřikl: „Welchʼ schöner Brunnʼ!“ A ještě skoro o půl století víc od chvíle, kdy Habsburkové, tentokrát bez příkrovu legendy, získali v těchto místech majetek, k němuž podle kupní smlouvy patřil dům, mlýn, stáj a ovocný sad…

Vídeňský Belvedere

Italský výraz pro hezkou vyhlídku „belvedere“ se v renesanci stal synonymem pro šlechtická sídla ve výšinném postavení. Setkáváme se s ním nejen v samotné Itálii, ale všude tam, kam dosáhl vliv italské renesanční a barokní architektury…

Z menažerie na evropské výsluní

K základním atributům vznešené dvorské kultury 18. století patřilo chovat exotická zvířata. Není proto divu, že císař František I. Štěpán Lotrinský nechal vybudovat roku 1752 v části zámeckého parku v Schönbrunnu menažerii. Postupně se z ní vyvinula zoologická zahrada, která v poslední době patří k nejlepším v Evropě…

Vídeňské kavárny - Interiér podniku Demel

Kultovní instituce

„Kdybyste mě ve Vídni hledali, tak jsem v kavárně, nebo tam směřuji.“ Známý výrok slavného publicisty a kunsthistorika Alfreda Schmellera nejlépe pochopíte přímo v rakouské metropoli. Pokud totiž během své návštěvy nezavítáte ani do jedné z typických kaváren, jako byste ve Vídni ani nebyli. Což byste si mohli celý život vyčítat…

Alles Walzer!

Zlí jazykové tvrdí, že každý Vídeňan má ve svém šatníku alespoň jednu plesovou róbu, stejně jako každý pravý Bavořan vlastní nejméně jeden dirndl a jedny kalhoty s padacím mostem. Nemýlí se. K Vídni kromě Dunaje, marně maskované nostalgie po c. k. monarchii i kultovní kavárenské kultury neodmyslitelně patří celoroční plesová sezona včetně bálu nejslavnějšího, jehož tradice se zrodila před dvěma sty lety…

Haus des Meeres

Nedaleko od centra nabízí Vídeň v parku Esterházy unikátní atrakci. Pod názvem Haus des Meeres (Dům moře) se skrývá speciální „akva tera zoo“. Na zvláštnosti jí přidává umístění – na návštěvníky čeká jedenáct pater…

Městská vína

Vídeň není jenom hlavním městem Rakouska a jednou z jeho devíti spolkových zemí, ale také jednou ze čtyř rakouských vinařských oblastí. Ta se pyšní unikátním primátem – je to jediná vinařská oblast na světě, která se celá rozkládá na území hlavního města státu…