Srdce Vídně

Od Sisi po lipicány
První vídeňský obvod je koncentrací toho nejpůsobivějšího, nejvýznamnějšího i nejvyhledávanějšího, co město nabízí a co v jakémkoli ročním období magicky přitahuje miliony turistů z celého světa. Okouzlují je pompézní svědkové slavné historie spjaté především s rodem Habsburků, jehož 12 císařů, 19 císařoven a mnoho dalších příslušníků našlo věčný odpočinek v hrobce pod kapucínským kostelem. Dějištěm jejich sňatků byl zase augustiniánský kostel na Josefském náměstí (Josefsplatz), nedaleko od největšího z obytných paláců Habsburků, kde dnes sídlí Albertina, muzejní palác s jednou z nejvýznamnějších a nejobsáhlejších grafických sbírek světa založenou v roce 1776. Zahrnuje na 50 000 kreseb a akvarelů a téměř 900 000 grafických tisků od pozdní gotiky po současnost. Nejsou to ale pouze slavný Dürerův Mladý zajíc či Klimtovy nebo Rubensovy studie, kvůli kterým se do Albertiny hrnou davy milovníků umění. Magnetem je také sbírka Rity a Herberta Batlinerových, která je reprezentativním průřezem klasické moderny od Moneta po Picassa…