Městská vína

Vídeň není jenom hlavním městem Rakouska a jednou z jeho devíti spolkových zemí, ale také jednou ze čtyř rakouských vinařských oblastí. Ta se pyšní unikátním primátem – je to jediná vinařská oblast na světě, která se celá rozkládá na území hlavního města státu. 

 Je krásný slunečný den na konci srpna, poklidný předpolední čas stranou velkoměstského ruchu. Sedíme na lavici u dřevěného stolu před vchodem do reprezentační místnosti a prodejny vinařství Cobenzl v 19. městském obvodu a hotovíme se k první ochutnávce. Nemůžeme začít jinak, než hlavní specialitou vídeňské oblasti, která v posledních letech zažívá velký návrat. Jsem zvědavý a trochu nedůvěřivý – máme za sebou už procházku po trati Reisenberg i prohlídku výrobních prostor a sklepů, takže z výkladu Thomase Podsednika (ano, jedna jeho babička byla Češka) už teoreticky vím, co se skrývá pod názvem Wiener Gemischte Satz neboli Vídeňská směsná výsadba. Jde o bílé víno vyrobené minimálně ze tří odrůd, které rostou společně na jedné vinici ve vídeňské oblasti, společně se sklízejí a společně se dále zpracovávají. Podíl žádné z nich nesmí být vyšší než 50 % a třetí největší podíl nesmí být menší než 10 %. Díky těmto předpisům je jasné, že víno má mnohovrstevnatý charakter, který se rok od roku v různé míře odlišuje.

Vloni získala Wiener Gemischte Satz dokonce status DAC (Districtus Austriae Controllatus), jak se v Rakousku označují chráněné oblasti původu. Pokud není společně se zkratkou DAC uvedena přesná trať, z níž hrozny pocházejí, musí být toto víno suché, může mít maximálně 12,5 % alkoholu a smí se prodávat ihned po vyrobení. Wiener Gemischte Satz s přesným uvedením původu nemusí být pouze suchá, 12,5 % je naopak minimální požadované množství alkoholu a víno se smí uvádět do oběhu až od 1. března následujícího roku po sklizni. Docela složitá pravidla pro jakousi směsku, chtělo by se zamudrovat. Jenže pozor, přichází první doušek té „obyčejné“ bez konkrétní lokality – a okamžitě vím, že jsem se „vpil“. Než se stačím vynadívat na etiketu potištěnou z obou stran, takže známou siluetu Johanna Strausse mladšího s houslemi pod bradou a panoramatem Vídně v pozadí si prohlížím přes zlatavou šalbu lahodného moku, přichází druhá směsná výsadba, tentokrát DAC Reisenberg 2013. Thomas Podsednik se omlouvá, že ročník 2012 je už kompletně vyprodán, takže nám musí nabídnout loňskou, ale také prý není špatná…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Vídeň