150 let nejkrásnějšího bulváru světa

„Es ist mein Wille…“ neboli „Jest mou vůlí…“ Těmito slovy nařídil výstavbu Ringstraße 20. prosince 1857 sám císař František Josef I., aby pak 1. května 1865 slavnostně otevřel první část dnes 57 m širokého bulváru. Kompletní výstavba Ringstraße v plné délce nicméně trvala přes padesát let. Cílem mamutího projektu bylo propojit předměstí Vídně s imperiálním centrem moci. Hned na začátku projektu bylo jasné, že mít své sídlo u budoucího výstavního bulváru znamená prestiž, takže se šlechta i bohatí měšťané předháněli, kdo si tam nechá postavit pompéznější sídlo symbolizující bohatství i význam.
Výstavbou byli pověřeni nejlepší architekti té doby – Theophil von Hansen, Heinrich von Ferstel, Gottfried Semper, Carl von Hasenauer či Friedrich von Schmidt. Zvolili historizující styl, pro který byl charakteristický návrat k architektonickým formám předchozích dob, avšak s využitím nových technologií i materiálů. Oživili renesanci, baroko i gotiku a vytvořili specifický styl, který nese stejné jméno jako samotný bulvár.
Ringstrasse2Postupně vznikaly reprezentativní budovy jako například Neue Burg (nové křídlo Hofburgu, kde dnes sídlí např. Rakouská národní knihovna či etnografické Weltmuseum Wien) nebo mistrovská díla architektury v neorenesančním slohu – Uměleckohistorické muzeum, Přírodovědné muzeum, Státní opera. Současně se ale také zrodily stavby, které odpovídaly rostoucímu sebevědomí obyvatelstva a demokratizaci společnosti – parlament v řeckém stylu, neogotická radnice, impozantní univerzita ve stylu italské vrcholné renesance, divadlo Burgtheater. Na Ringu, jak se zkráceně celému okružnímu bulváru říká, najdeme také Muzeum užitého umění, Burzovní palác nebo neogotický Votivní chrám, klenot moderny Poštovní spořitelnu či palác Urania, někdejší veřejnou observatoř s edukativním posláním, kde kdysi přenášeli velikáni jako Albert Einstein nebo Thomas Mann.
Ringstrasse 3Na náročné výstavbě bulváru se významně podílely také „zlaté české ručičky“ – byli to totiž především čeští a moravští dělníci, v dialektu Ziegelbehm, kteří tehdy v téměř otrockých podmínkách dřeli ve vídeňských cihelnách. Období architektury Ringstraße vystřídala poměrně záhy na konci 19. stol. vídeňská secese, která se odvrátila od vystavované okázalosti. Ringstraße vybudovaná namísto někdejších městských hradeb tak zůstala ojedinělým monumentem a zároveň symbolem modernizace společnosti. Šlo o největší stavební dílo celé epochy Františka Josefa I. Na konci jeho vlády žily ve Vídni přes dva miliony obyvatel – více než dnes. Například železnice byla na začátku jeho panování pro většinu poddaných naprostou novinkou, s postupem času se ale začala šířit do všech zemí c. k. monarchie. Objevily se rovněž první automobily, byť mocnář dával přednost koni. Na sklonku jeho vlády létala i první letadla. Vídeň nastoupila cestu závratného rozmachu. Nikde jinde na světě nespojuje jediná třída nejvýznamnější reprezentativní budovy nejenom metropole, ale celé země. Vídeňská Ringstraße je živoucím pomníkem velkolepé éry, svědkem historických událostí, jednou z nejdůležitějších dopravních tepen, místem setkávání, nákupní třídou, bulvárem, kde se konají nejrůznější shromáždění a akce od Duhového pochodu až po Vídeňský maraton. Nábřeží Františka Josefa (Franz-Josefs-Kai), jedna z celkem devíti částí okružního bulváru, která někdy ani není do klasického Ringu zahrnována, se stalo vyhledávanou lokalitou moderní klubové scény, od věže Ringturm u Schottenringu až po Uranii.
Ringstrasse 4Nejkrásnější vídeňský bulvár kolem celého starého města oslaví v roce2015 své 150. narozeniny, k nimž řada institucí připravuje speciální výstavy a další akce. Velmi pohodlně si lze Ringstraße prohlédnout z tramvaje Vienna Ring Tram, která ji celou projede za 25 minut. Linka jezdí od deseti do půl šesté ve třicetiminutovém intervalu z náměstí Schwedenplatz a o jednotlivých zajímavostech vás během jízdy budou v osmi jazycích informovat LCD obrazovky. Kdo má dostatek času i kondice, může se po třídě vydat po vlastních nebo také na kole, případně zcela stylově fiakrem. Podél Ringstraße se na vás budou z podstavců dívat vladaři, skladatelé či literáti jako Marie Terezie, princ Evžen, Strauss, Mozart, Goethe a také ten, kterému Vídeň za proslulou třídu vděčí – František Josef I.