Palawan

Poslední hranice, takovou přezdívku si vysloužil ostrov Palawan díky své izolovanosti a odlehlosti. Tvoří nejzápadnější cíp filipínského souostroví a patří k tomu nejkrásnějšímu, co mohou celé Filipíny nabídnout.

Z historického hlediska ovšem přízvisko „poslední“ není zcela na místě. Právě tudy totiž proudili první přistěhovalci z Bornea, Indonésie a pevninské Asie při osidlování zbytku Filipín. Mnozí z nich se na Palawanu usadili, a přispěli tak k vytvoření zdejší různorodé kultury. Později, asi od 8. stol., byl ostrov oblíbeným místem čínských obchodníků. Dávné obchodování dnes připomínají umělecké předměty a nádoby v muzeu Tabon nedaleko hlavního města Puerto Princesa, které je nejvýznamnější vstupní branou ostrova i v současnosti.

Oprávněnou pýchou celého ostrova je jedna z nejdelších splavných podzemních řek světa (8,2 km), zapsaná na seznamu Světového dědictví UNESCO. Její tyrkysové vody, vlévající se na konci své pouti do Jihočínského moře, vytvořily cestou rozlehlý komplex jeskyní. Celá oblast je velmi cenná nejen z hlediska geomorfologického, ale úžasná je i druhová pestrost zdejší flóry (téměř 800 druhů) a fauny (195 druhů ptáků, 30 druhů savců). I proto zde byl vyhlášen národní park Podzemní řeka Puerto-Princesa. Malý vzorek místních bezobratlých je možné zhlédnout na nedaleké motýlí farmě. Motýli žijící na Palawanu mají blíže k druhům vyskytujícím se v nedaleké Malajsii a Indonésii než k těm, které najdete na ostatních filipínských ostrovech.

Zajímavým kulturním zpestřením je návštěva skanzenu batacké vesnice, v němž se návštěvníci mohou seznámit s jednou z nejstarších kultur celého souostroví. Batakové dodnes přebývají v horských oblastech a tvoří třetí nejméně početnou menšinu ostrova. Ještě dále do historie se ponoříte v jeskynním komplexu Tabon, kde byly nalezeny nejstarší pozůstatky Homo sapiens v celé jihovýchodní Asii, jejichž stáří se odhaduje na 47 000 let.

Přestože opravdové skvosty jsou ukryty na severu ostrova, většina…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Filipíny