Není Páfos jako Páfos

„I odešel do Thrácka Arés, úsměvná Afrodíté se brala zas na ostrov Kypros, do Pafu, kde má háj i oltář obětí plný. Tam ji pak umyly v lázni a natřely Charitky božským olejem, jaký se skví jen na tělech nesmrtných bohů. V šaty pak půvabu plné ji oděly – hotový zázrak.“ Úžasná představa, k prázdninovému ráji jako stvořená. Scénu vykreslil Homér v Odysseii, jenže kam se to Afrodíté vracela? Inu, do toho prapůvodního, nejstaršího a ve své době jediného Páfu – dnes se mu říká Starý neboli Paláia Páfos a existuje pouze ve vykopávkách. Ty se nalézají v katastru obce Kúklia, necelých 20 km na jihovýchod, a píšeme o nich v samostatném článku věnovaném Afrodítě.
Dnešní Páfos založil zřejmě až koncem 4. stol. př. n. l. poslední král ze Starého Páfu Nikokles a přenesl sem své sídlo. Proto se kvůli odlišení označuje toto město někdy také jako Nový čili Néa Páfos. Za Ptolemaiovců a poté i Římanů to bylo nejdůležitější město na Kypru – tomu odpovídalo bohatství a blahobyt mnoha jeho obyvatel. Své výstavné domy zdobili četnými mozaikami, jež tu dnes v úžasu obdivujeme. Ve 4. stol. ale zničilo Páfos zemětřesení. Novým hlavním městem se stala Salamís na východním pobřeží a Páfos zůstal bezvýznamnou vesnicí – až do Lusignanů, kteří zde zřídili římsko-katolické biskupství. Jenže útoky přicházející z moře záhy vyhnaly obyvatelstvo o kus dál do vnitrozemí, kde na mírně vyvýšené terase vznikla nová osada Ktíma. Až když se po staletích situace uklidnila, vrátili se lidé také znovu zpátky na pobřeží. A tak vznikl Páfos ve své dnešní podobě, se dvěma hlavními částmi – na jihu u moře leží Dolní (Káto) Páfos, kde jsou hotely, restaurace, zábavní podniky i významné historické památky, a nad ním na severu Ktíma, nejdůležitější rezidenční oblast města (kupodivu se jí neříká Horní Páfos), kde je také radnice a další úřední budovy i trojice významnějších muzeí – Archeologické, Etnografické a Byzantské…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2009

Shopping Cart