Pobřeží Antrimu a Derry

Irský obr Fin MacCool si před útokem na svého úhlavního nepřítele Finn Galla připravil cestu na jeho ostrov Staffa. Kamenné sloupy zatloukl do mořského dna a pak si šel domů odpočinout. Skotský obr ale chytře převzal iniciativu a po kamenné silnici vyrazil do Irska. MacCoolova žena obra poslala do postele, dala mu bryndák a Galla přesvědčila, že je to její malé dítě. Když si představil, jak velký musí být sám MacCool, vyděsil se a uprchl. Vytrhával při tom za sebou sloupy, aby ho irský obr nemohl pronásledovat.

Vznik proslulého Giant´s Causeway neboli Obrova chodníku, jenž tvoří nejsevernější bod irského ostrova, je samozřejmě ve skutečnosti mnohem prozaičtější, avšak stejně tak fantastický jako legendy, jež se kolem jedné z nejpozoruhodnějších geologických lokalit v Evropě zrodily. Zůstává nejnavštěvovanějším místem Irska, přestože má na jeho severním pobřeží silnou konkurenci v mnoha dalších turistických lákadlech, která leží na Causeway Coastal Route, pobřežní trase patřící k nejatraktivnějším na světě.

Na jedné straně moře, na druhé pevnina. Silnice vede většinou jen pár metrů od vody, pouze v některých úsecích se pouští do vnitrozemí. Každá zatáčka nám odhaluje nový pohled na zdejší nádhernou přírodu. Severovýchodní cíp ostrova tvoří náhorní plošina, kterou při  pobřeží rozděluje řada malebných údolí ledovcového původu, jimž se říká Antrimské rokle. Na svazích Glenarm, Glencorp, Glendun a dalších údolí se mezi kamennými zídkami a dřevěnými plůtky pase na šťavnaté trávě dobytek, ovce a koně. Z hlavní silnice odbočujeme na Cushendon, přímořskou vesničku, jež se proslavila svými charakteristickými bílými domky v cornwallském stylu. Úzká silnička se houpavě vine podél příkrého pobřeží. Když do ní vstoupí malé stádo krav, jež farmář převádí na jinou pastvinu, hned se za ním řadí kolona aut s turisty. Na skalnatém ostrohu se objevuje rozpadlá budova. Na mysu Torr Head sloužila do 20. let minulého století pobřežní stráži a jako signální stanice společnosti Lloyd´s pro plavbu Severním průlivem, jehož devatenáctikilometrová šířka je nejkratší vzdáleností mezi Irskem a Skotskem. Marně ale vyhlížíme sítě na lososy, kteří tudy proplouvají. Úlovky se v minulosti skladovaly v ledárně, z níž už ale také zbyly jen ruiny.

Zatímco přijíždíme do Ballycastlu, objevuje se nám na moři ostrov Rathlin, vzdálený asi 6 km, jenž přitahuje geology, botaniky a hlavně  ornitology. Na jaře a v létě se stává domovem tuleňů a 175 druhů hnízdících ptáků. Vyskytují se tady alkouni, rackové, alky i papuchalkové. Ostrov a přímořské letovisko v roce 1898 spojil bezdrátový telegraf. Technici vynálezce Guglielma Marconiho tady chtěli lodní společnosti Lloyd´s ukázat, jak toto zařízení funguje.  Nedaleko přístavu tuto událost připomíná Marconiho památník. Východně od městečka se nad moře zvedají 180 metrů vysoké čedičové útesy mysu Fair Head, jež často pokoušejí horolezci.

Máme před sebou nejmalebnější úsek pobřeží, na němž se střídají černé čedičové útesy s bílými křídovými skalami a táhnou se rozlehlé písčité pláže přerušované nepřístupnými úseky skal neustále bičovaných mořský…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Irsko