Charlottenburg

Starší ze dvou nejnavštěvovanějších hohenzollernských letních rezidencí leží na území západního Berlína. Původně se jmenoval Lietzenburg a stavěl ho Johann Arnold Nering od roku 1695. Ještě před svou korunovací na prvního pruského krále ho Bedřich I. věnoval své krásné a oduševnělé, v pořadí už druhé manželce Sofii Charlotte, která z něj učinila „chrám múz, v němž vestálky udržovaly věčný oheň a zabydlela se tu moudrost a vzdělanost“, jak později napsal Bedřich Veliký. Ke stálým návštěvníkům patřil především filozof Leibniz, diskutovalo se tu a hrálo divadlo. Paní domu mluvila plynně šesti jazyky a kultura jí zjevně dávala zapomínat na fakt, že její manžel, lidově nazývaný Schiefer Fritz – Křivý Béďa, měří pouhých 153 cm, má hrb a kulhá…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2009

Shopping Cart