Židovská paměť Berlína

První písemná zmínka o Židech na území dnešního Berlína pochází z roku 1295. Stejně jako jinde v Evropě, ani tady neměli zrovna na růžích ustláno – nebyla jim povolena jakákoli integrace s většinovým obyvatelstvem, nesměli být přijímáni do cechů. Jediné, co směli, bylo půjčovat peníze na úrok, což bylo křesťanům zapovězeno jako nemravné. Přitom bez peněžních půjček se hospodářství ani tehdy neobešlo. To dobře věděla venkovská šlechta, která Židy po vyhnání z měst ráda přijímala na svých panstvích; tito Hofjuden pak pomáhali šlechtě financovat nákladný život. Po opakovaných vyhoštěních se Židé natrvalo v Berlíně usídlili teprve roku 1671, kdy „Velký kurfiřt“ udělil 50 rodinám vyhnaným z Vídně azyl na 20 let…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2009

Shopping Cart