Newcastle, město (nejen) mostů

 

První dřevěný most tu vznikl někdy kolem roku 120 za panování císaře Hadriana. Za své jméno ale vděčí město až Normanům. Robert, nejstarší syn Viléma Dobyvatele, nechal roku 1080 v místech dnešního centra zbudovat první dřevěné opevnění – nový hrad, neboli „new castle“. O necelé století později jej dal král Jindřich II. přestavět na hrad kamenný, z něhož se do dnešních dnů zachovala jen úctyhodná mohutná vnitřní věž, jeden z nejlepších příkladů normanské architektury. Z jejího vrcholku, kam se lze dostat jen po zdolání 134 schodů, je nádherný výhled na město i s jeho nábřežím a mosty…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2009
Další informace o Anglii naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart