Nin – víc, než byste čekali

Nin, jediné chorvatské město vybudované v laguně, klame tělem. Jeho stará část leží na ostrůvku sotva 500 m dlouhém a 400 m širokém. Když ho za čtvrthodinku projdete tam a zase zpátky, sotva vás napadne, že kdysi šlo o významné kulturní i politické centrum Chorvatska. I když určitou nápovědu při té procházce získáte. Pozůstatky antického chrámu zasvěceného kapitolské trojici (Jupiter, Juno a Minerva) připomínají, že římská Aenona byla bohatým přístavem udržujícím čilé obchodní styky s celým Středomořím – už tehdy se zde platilo mj. i solí, která byla základem místní ekonomiky, za chvíli si na to vzpomeneme. Pokud byste se zastavili v maličkém archeologickém muzeu, zjistili byste, že prvními obyvateli těchto míst byli ilyrští Liburnové už asi před třemi tisíciletími.
A pak jsou tu ty sochy… První jste minuli ještě na pevnině, když jste vstupovali na most, který vás dovedl k Dolní bráně, jižnímu vchodu do starého města. Muž s mečem v pozdvižené pravici je kníže Branimir, považovaný za zakladatele nezávislého chorvatského státu. Jako první dosáhl toho, že Chorvatsko přestalo být vazalským státem v neklidné nárazníkové oblasti mezi franckou a byzantskou říší. V roce 879 mu společně s jeho lidem a celou zemí veřejně požehnal papež Jan VIII. Významnou roli v komunikaci s papežem sehrál první ninský biskup Theodosius – ano, christianizace Chorvatska vyšla právě odtud. A když vás hlavní Branimirova ulice dovedla od brány ke kostelu sv. Anselma, uviděli jste před ním druhou sochu: Grgur (Řehoř) Ninský byl třetí a poslední zdejší biskup a kromě toho rovněž rádce a kancléř prvního chorvatského krále Tomislava. Výrazně prosazoval slovanskou liturgii, což se mu nakonec stalo osudným. Tomislav jeho původní podporu vyměnil za souhlas papeže s tím, že se sám prohlásil králem, a v roce 928 bylo ninské biskupství zrušeno, celé Chorvatsko ovládlo po náboženské stránce arcibiskupství ve Splitu prosazující liturgii latinskou a Řehoř byl přeložen do zapadlé skradinské diecéze. Autorem sochy není nikdo jiný než Ivan Meštrović, který biskupa ztvárnil celkem třikrát – nejznámější je největší socha stojící ve Splitu, třetí byste našli ve Varaždinu na severu země…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2020

Shopping Cart