Oázy severu

Vládne nad nimi zvláštní klid a ticho. Ani vítr sem přes hradbu okolních stromů nezalétá. Toto zvláštní bezlesí tady leží už tisíce let a vytváří si vlastní vlhký mikrosvět rostlin a drobných živočichů. Všichni jsou vzájemně propojeni mnoha vazbami a vytvářejí jedinečné společenstvo mokřadů, oázy severské krajiny, kterou známe například ze Skandinávie. Jsou to mokřady starobylé, v české krajině cizorodé a přece domácí. Jsou to šumavské slatě, oficiálně nazývané rašeliniště.
Šumavská rašeliniště jsou dvojího typu. Ta první jsou horská, druhá údolní. Horská žijí z dešťů, údolní ze spodní vody. Horská mají v podloží skálu, udolní spočívají na říčních sedimentech. Mají i dvě různá jména: horská vrchoviště se místně nazývají slatě a údolní luhy jsou blata. Jejich rostlinná společenstva jsou si podobná, ale ne totožná…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

Shopping Cart