Zlato Šumavy

Keltové
Už první stopy člověka na Šumavě vedly ke zlatu. Od poloviny prvního tisíciletí př. n. l. přicházely na Šumavu keltské kmeny, které nepochybně lákala zlatá zrnka v náplavech Otavy a jejích přítoků. Keltové (nebo jejich bezprostřední předchůdci) zde v kraji vystavěli dvě výšinné pevnosti – Sedlo u Albrechtic a Obří hrad u Popelné. Dodnes jsou obě tato hradiště nejvýše položenými pravěkými objekty na území celé České republiky. Keltové byli známi jako výrobci a uživatelé zlatých šperků a jako první zavedli na území Čech v obchodu mince ražené převážně ze zlata. V souvislosti s jejich pobytem se předpokládá, že také pojmenovali řeku Otavu. Původ jejího názvu se odvozuje od keltského Atawa, což znamená bohatá řeka, nepochybně zlatem. Hypotézu o keltském rýžování zlata na Šumavě a v Pošumaví podporuje i známý archeologický nález keltského rýžovnického zařízení na Otavě u Modlešovic na Strakonicku…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005