Obřad pilování zubů

Ze slavnostně vyzdobeného domu na ulici Hanuman v Ubudu se nesla ozvěna gamelanu. Byl čas rodinných svátků a uvnitř právě vrcholil jeden z nejvýznamnějších balijských rodinných rituálů. „Pojď za mnou,“ vyzval mne mladík, který vyšel z domu. Nenechal jsem se dvakrát pobízet a rychle kolem těla obtočil sarong, který jsem si koupil v sousedním obchodě. Zúčastnit se některé z balijských ceremonií není při jejich četnosti zase tak mimořádnou událostí, stát se svědkem obřadu pilování zubů se však nepoštěstí každý den.

Můj nový známý se jmenoval Ketut. Byl tedy s velikou pravděpobností čtvrtým dítětem v rodině. Balijci si při pojmenovávání svých dětí vystačí s jednoduchým systémem, první dítě se jmenuje Wayan, Gede nebo Putu, druhé Made, Nengah nebo Kadek, třetí Nyoman nebo Komang, čtvrté dítě pak dostane jméno Ketut. Pokud jsou v rodině více než čtyři děti, celý cyklus se opakuje od počátku.

Prošli jsme branou s místem vyhrazeným pro uložení obětin, obešli malou zeď, která brání duchům vstoupit dovnitř, a ocitli se v typicky balijském komplexu sestávajícím z několika samostatných budov podepřených sloupy, otevřených verand a altánů. Dům byl útulný, ale svojí velikostí odpovídal sociálnímu postavení rodiny. Pro určení rozměrů balijského domu se vychází z výšky jeho majitele, do základů stavby bývá položeno pět kovů – zlato, stříbro, bronz, železo a měď.

Oproti všednímu dni nápadně vynikala rodinná svatyně, namísto obvyklých jednoduchých obětin plná košů s ovocem a výrazných několikametrových sloupů zdobených koláčky i nápadnou vepřovou hlavou. Obřad pilování zubů patří k nejvýznamnějším a nejdražším, které balijskou rodinu během života čekají. Někdy se proto spojuje i s jinými rituály. S přípravou výpravných obětin vypomáhá rodině celá komunita, musí se pozvat vysoký kněz pedanda i taneční soubor, který předvede posvátné tance, účastníci se oblečou do nejzdobnějších látek. Vše zabírá spoustu času a stojí poměrně dost peněz.

„Nebojíš se?“ zeptal jsem se Ketuta při pomyšlení na zubařský zák…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Bali