Odkaz dávných mistrů

Jméno paláce Nasi-Quaratesi budete v turistických průvodcích hledat marně, což jen dokazuje, jak obrovské množství historicky cenných staveb ve Florencii stojí. Lutozzo Nasi ho koupil v roce 1446 a věnoval svému nedávno oženěnému synovi Pierovi coby domov pro novou rodinu. Piero nechal v 60. letech 15. stol. vyzdobit průčelí sgra ty, která byla v roce 2002 nově restaurována. Když v 16. stol. rod Nasiů vymřel, koupila palác ve Via San Niccolò v Oltrarnu, na jižním břehu Arna, jiná orentská patricijská rodina, Quaratesiové. Prostředí jako stvořené pro novodobého následovníka dávných zlatnických mistrů z Ponte Vecchia. Je jím Alessandro Dari, šperkař, sochař a hudebník, pokračovatel v dlouhé rodinné tradici orentské umělecké dílny, bottega d’arte, sahající až do roku 1630.
Z přítmí, tónovaného tu do červena, jinde do fialova, vystupují jasně osvětlené skleněné jehlany, krychle, kvádry a koule, celkem dvaadvacet, v nichž jsou vystavena umělcova díla, většinou sestavená do tematických kolekcí. Jednou z nich jsou Koruny z počátku 90. let minulého století, vesměs prsteny z bronzu a žlutého zlata, zdobené polodrahokamy a drahokamy. Koruna je pro Dariho symbolem moci, ale zároveň také viditelným znakem rodové linie a společenské role. Koruna završuje cosi vznešeného, co nelze spatřit pouhým okem, co však existuje a je všude kolem nás. Zahrada radosti je nová kolekce věnovaná dětské nevinnosti…

Shopping Cart