Korčula

Ostrovní dáma Korčula

Výprava asijských turistů poslouchá výklad průvodce. Když zmíní jméno Marka Pola, zbystří pozornost. Vždyť kvůli němu sem vlastně přijeli, zvědaví, odkud pochází muž, který otevřel Evropanům dveře Dálného východu. Korčula si proto Marka Pola hýčká, hledá a předkládá důkazy i hypotézy o tom, že se tady skutečně narodil, byť ruku do ohně by za to sotva kdo dal.

Po vrzajícím dřevěném schodišti a pak kamenných schodech, přilepených zvenčí k půvabné věžičce, turisté vystoupají na její vrchol, odkud mají parádní vyhlídku na starou Korčulu. Zchátralému sousednímu domu vidí až na podlahu, chybí mu střecha. Právě tady se prý patron všech evropských cestovatelů, kupec a dobrodruh Marco Polo narodil. Rozpadlý dům a věžičku město Korčula nedávno koupilo a plánuje zde zřídit muzeum, aby připomínka slavného rodáka, či legendy o něm, byla důstojnější než dnes. Pro zahraniční turisty totiž stále zůstává největším lákadlem a jeho jméno se stalo jakousi obchodní značkou pro všechno – od suvenýrů po umělecké předměty, od názvů pizzy po označení restaurací.

I bez autora slavného Milionu však platí, že Korčula patří k nejhezčím místům v Chorvatsku a k nejlépe dochovaným středověkým městům ve Středomoří. Její stará část leží na vyvýšeném poloostrůvku, spojeném s pevninou jen úzkou šíjí. Z ptačího pohledu připomíná obrovskou slzu, která skápla z pevniny do vod Jaderského moře. Převládá na ní oranžová barva cihlových střech starých domů, natěsnaných jeden vedle druhého. Nad všemi se zvedá věž goticko-renesanční katedrály sv. Marka z 15.–16. stol., postavené uprostřed poloostrova z kvádrů proslulého vápence, vytěženého na sousedním maličkém ostrově Vrnik. V jejím interiéru vyniká originál Tří svatých od Jacopa Tintoretta, zobrazující sv. Bartoloměje, sv. Jeronýma a mezi nimi hlavní postavu, sv. Marka. Malíř na obraze zachytil i dvojici lvů, symbolů Benátské republiky, jež Korčulu ovládala ve 13.–14. stol. Kamenní lvi na konzolách střeží i bohatě zdobený portál katedrály se sochou sv. Marka nade dveřmi.

Staré město tvoří asi 250 domů a paláců, převážně gotických, v menším počtu renesančních a barokních. K nejhonosnějším patří renesanční Opatský palác s bohatou chrámovou klenotnicí, obsahující cenné liturgické předměty, obrazy, sochy, rukopisy a další památky. V paláci Gabrielisů na náměstí sv. Marka sídlí městské muzeum s námořními, etnografickými a uměleckými sbírkami. Komplex náměstí doplňuje kostelík sv. Petra ze 14. stol., který je nejstarším svatostánkem ve městě.

Je pozoruhodné, jak dávní stavitelé Korčuly přizpůsobili její urbanistický koncept místním povětrnostním podmínkám. Půdorys města odpovídá rybí kostře. Východní a západní část…