Park Tiergarten

Někdejší lovecký revír v bezprostřední blízkosti městského zámku se už v průběhu 16. století utěšeně rozrůstal a do ploty obehnaných obor byla vysazována divoká zvěř. Král Bedřich I. protáhl hlavní alej od městského zámku ke svému Charlottenburgu a položil základ dvěma hvězdicovým centrům, kde se křížilo sedm až osm cest. Přeměnu v park pak dotáhl Bedřich II., který si na lov nepotrpěl. Svého architekta Knobelsdorffa pověřil vyprojektováním barokní zahrady se záhony, keřovými špalíry, labyrinty, kašnami, sochami a tzv. salonky – odpočívadly s lavičkami, jezírky a vázami. Dva hugenotští uprchlíci si tu směli postavit stan a nabízet kolemjdoucím občerstvení (dosud se jedna ulička jmenuje In den Zelten – Ve stanech)…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2009