Perské záchvěvy

Historie Hormuzu jako významného přístavu v regionu sahá už do 10. stol. V té době se ale přístavní město rozkládalo na severním pobřeží Hormuzského průlivu. Zhruba od počátku 12. stol. bylo sídlem nepříliš významné dynastie arabských princů, kteří snad pocházeli z Ománu. Pro kontrolu obou stran Perského zálivu bylo podstatné, že hormuzští vládci ovládali rovněž některá místa na ománském pobřeží jako například Kalhát (Qalhát). V důsledku dynastických sporů hormuzský stát postupně slábl a ohrožovaly ho i neustálé nájezdy mongolských Čagatajců do oblasti jihovýchodní Persie. Nakonec byl starý přístav na počátku 14. stol. opuštěn a město Hormuz celé přesunuto na ostrov v úžině, který dnes nese také jméno Hormuz. Pozůstatky starého Hormuzu jsou stále patrné asi 10 km jihozápadně od dnešního Minābu a asi 15 km od současné linie íránského pobřeží. V tomto případě platí doslova, že jeho slávu zavál čas…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2018