Petřínská rozhledno, z tebe je pohledno

 

Petřín by dnes vypadal jinak, kdyby se v roce 1889 nevydala do Paříže na Světovou výstavu početná výprava Klubu českých turistů. Její účastníky tam ohromila Eiffelova věž, a když se vraceli domů, shodli se ve vlaku, že podobná stavba by mohla být ozdobou Prahy, a to již při příležitosti zahájení Zemské jubilejní výstavy. Doma za tento nápad sklízeli zpočátku hlavně výsměch – kdosi jej okomentoval slovy „verneovská fantazie“ a škodolibí jazykové se chytli i toho, že skicu rozhledny vypracoval inženýr s příjmením Prášil. Později však jiný člen Klubu dr. Vilém Kurz napsal fejeton, v němž zahrál na strunu pražského patriotismu, a část veřejnosti rázem obrátila. Bylo založeno Družstvo rozhledny na Petříně, jemuž se podařilo shromáždit potřebných více než 100 tisíc zlatých a zajistit prováděcí projekt. Ten vypracoval pod vedením inženýra Součka kolektiv Českomoravské strojírny, který měl zkušenosti s konstrukcí příhradových těžních věží…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2009

Shopping Cart