Petrohradské pomníky

Jedna z těchto soch si může na svůj účet připsat další zajímavost. Pomník caru Mikuláši I. nedaleko chrámu svatého Izáka je unikátní tím, že jezdecká socha cara má pouze dva opěrné body – zadní nohy koně. Kvůli rovnováze a vyšší stabilitě jsou pod kopyty umístěny dva železné sloupy, které procházejí podstavcem pomníku až k základům. Ve své době šlo o velice riskantní řešení. Autorům Peteru Clodtovi a Augustu de Montferrandovi se odvaha evidentně vyplatila.
Jedním z nezpochybnitelných petrohradských symbolů je další z řady jezdeckých soch – Měděný jezdec na náměstí Děkabristů. Ten je vůbec nejstarším veřejně odhaleným pomníkem ve městě. Dílo francouzského sochaře Étienna Maurice Falconeta z roku 1782 zobrazuje Petra Velikého nikoliv jako vojevůdce či dobyvatele, ale řečeno slovy autora jako „zákonodárce a dobrodince vlastního národa“…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2006

Další informace o Rusku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Miroslav Grass