Poláci

Poláci a svět

Podle dávné legendy založili obě naše země bratři Čech a Lech. Přesto se naši sousedé nejmenují Leši, nýbrž odvozují své jméno od kmene Polanů, těch, kteří kdysi obývali krajinu polí, na rozdíl od Mazovanů či Vislanů žijících převážně v lesích.

Po Rusech jsou Poláci druhým nejpočetnějším slovanským národem. K polské národnosti se hlásí na 60 milionů osob, z toho jich v samotném Polsku žije 38 milionů. I v cizině si Poláci udržují svou identitu, kulturu i náboženství a mají úzký kontakt jak mezi sebou, tak se svými příbuznými a přáteli doma. Ve své vlasti Poláci zpravidla nechovají k emigrantům žádnou zášť, na své úspěšné krajany jsou spíše hrdí. I za socialismu mohli občas vyjíždět do ciziny za prací a zase se vracet domů.

Polská menšina u nás čítá asi 18 000 osob. Nejvíce jejích příslušníků žije na Těšínsku, o které se vedly hraniční spory snad čtyřicet let. Nejpočetnější polskou diasporu vůbec najdeme v USA. Říká si Polonia a má téměř 9 milionů členů, nejvíce v Chicagu, kde se polská čtvrť jmenuje Jackowo. V Německu žijí asi 2 miliony Poláků, v Brazílii 1,5 milionu, v Kanadě necelý milion a ve Velké Británii přibližně 800 000. Přestože přistěhovalci z celé postkomunistické Evropy nepřesahují ve Velké Británii 1 % obyvatel a Poláci jsou známi svou pracovitostí a skromností, stali se pro extremisty a bulvár terčem nesnášenlivosti a jedním z údajných důvodů brexitu. Přitom rozhodně nepatří k těm, kteří by žili jen z podpory. Navíc mívají více dětí, než je v našich končinách běžné, což se v demograficky stárnoucí Evropě rovná malému zázraku. Otáčejí se v obchodech, pracují na stavbách, prosluli svou manuální zručností, řídí autobusy, starají se o staré a nemohoucí lidi a chřestová pole v Německu by bez jejich pomoci snad vůbec nebyla sklizena.

I v dobách, kdy Poláci o svůj stát nadlouho přišli, byli ostatní Evropě vzorem ve…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Polsko