Na skok v Klagenfurtu

V bažinách kolem brodu měl doupě drak, který požíral všechno živé a budil hrůzu v širém okolí. Překážel i místnímu vládci, který chtěl u brodu vystavět město, marně ale sháněl někoho, kdo by netvora zneškodnil. Teprve když slíbil bohatou odměnu, přihlásilo se několik odvážlivců, kteří vymysleli lest – na okraji bažin vystavěli kamennou věž, v té se ukryli a zvenčí k ní uvázali býka jako návnadu. Drak se dostavil, býka spořádal, a když znavený odpočíval, muži se na něj vrhli a zabili ho. Na památku tohoto činu se po nějaké době kamenná věž s letícím drakem ocitla v městském znaku Klagenfurtu a je v něm dodnes. Draci v městských znacích nejsou v Evropě vzácností, ale nikde jinde nemají tak impozantní sochařské ztvárnění tohoto tvora jako zde, uprostřed dneš- ního Nového náměstí (Neuer Platz). Klagenfurt- ského draka zhotovil neznámý sochař z jednoho bloku chloritové břidlice a v roce 1590 tohle šest tun vážící velkolepé renesanční dílo donesla na náměstí skupina 300 slavnostně oděných mlá- denců. Později k němu ještě přibyla vodní nádrž a v roce 1636 socha Herkula s napřaženým ky- jem, chystajícího se draka zabít. Tím byla slavná Dračí kašna (Lindwurmbrunnen) zkompletována. Pokud se teď ptáte, co měl s drakem společného Herkules, tak vězte, že instalace jeho sochy byla určitou úlitbou dobovému veřejnému mínění. Jelikož zdejšího netvora zlikvidovalo více mu- žů a nikoli jediný chrabrý rek, jak líčila většina tehdejších zkazek o dracích, nepovažovalo se to za hrdinský čin…

Shopping Cart