Pomník dynastie Darbyů

Kraj v okolí Coalbrookdale v hrabství Shropshire ve střední Anglii tehdy živily vysoké pece vytápěné dřevěným uhlím. Rozmach průmyslu zvyšoval poptávku po železe, tím ale také rostla spotřeba dřeva, dokonce do té míry, že se cítili ohroženi stavitelé lodí pro britské válečné námořnictvo. V roce 1708 si jednu z pecí pronajal výrobce železných hrnců Abraham Darby (1677–1717). O rok později přišel s novou metodou zpracování železné rudy, když místo dřevěného uhlí použil koks, na který zpracovával místní uhlí.
Tento objev znamenal ohromný pokrok, protože produktivnější technologie umožnila rozvoj a rozšíření nových konstrukcí staveb a strojů. Anglické hutnictví navíc přestaly omezovat zásoby stále cennějšího dřeva…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2005

Další informace o Anglii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický

Shopping Cart