Pravěké skvosty

Z názvu naleziště vzniklo označení pro všechny jedince druhu Homo sapiens, kteří žili v Evropě v době mladého paleolitu. Právě kromaňonci jsou také autory skalních maleb a rytin, jež byly nalezeny celkem v 25 zdejších jeskyních. Tyto jeskyně společně se 147 dalšími archeologickými nalezišti tvoří soubor památek „Prehistorické lokality a zdobené jeskyně v údolí řeky Vézère“ zapsaný na seznam Světového dědictví v roce 1979.

Nejproslulejší ze všech lokalit je světoznámá jeskyně Lascaux, kterou objevili asi dva kilometry od obce Montignac v září 1940 čtyři zdejší teenageři a jejich pes Robot. V několika prostorách se skrývalo na 600 maleb a téměř 1500 rytin zejména zvířat, jež vznikly zhruba v období 15 000–13 000 let př. n. l. Výzdoba první prostory, známé jako Velká síň býků, je považována za vůbec nejpůsobivější známou ukázku paleolitického umění…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2009

Další informace o Francii naleznet zde: www.sopka.cz