Příběh Vltavy

Mnohdy bezejmenné pramenné potůčky se ještě na náhorních pláních spojují do větších potoků a říček, které až na malé výjimky směřují do české kotliny, kde se dříve nebo později odevzdají královně českých řek – Vltavě.
Šumavské pláně jsou v podstatě jedno velké prameniště. V mocných vrstvách vrchovištních rašelinišť se shromažďuje srážková voda, jejíž přebytky odtékají v podobě rezavých potůčků, které drobnými meandry bloudí po pláních a hledají, s kým by se spojily. Jejich běh je tady, na bezlesých pláních, hýčkán měkkými břehy a prohříván sluncem. Takové poklidné dětství mají například potoky Roklanský, Modravský, Hamerský i pramenný tok Vltavy, který protéká pod Chalupskou slatí. Když všechny tyto drobné potoky dospějí k okraji náhorních plošin, nastane čas jejich bouřlivého horského mládí…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

Shopping Cart