Přistěhovalci z Alp

Mezi prvními přistěhovalci byl už asi před deseti tisíciletími nachově kvetoucí, robustní hořec s latinským jménem Gentiana pannonica, doprovázený svým voňavým „pážetem“, koprníčkem bezobalným (Ligusticum mutellina). Oba tyto světlomilné druhy sestoupily v dobách ledových ze severních alpských svahů do nížin, v té době porostlých chladnou lesotundrou, a šířily se dál k severu, až došly na Šumavu. Cesta jim trvala staletí, snad celé tisíciletí, a za tu dobu se podnebí měnilo na teplejší a vlhčí, takže v nížinách se rozšířily lesy, v nichž hořce zbavené slunce vymíraly…

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2005

Shopping Cart