Rožmberk

 

Mluvíme o hradu, ale ve skutečnosti se jedná o hrady dva, nazývané Horní a Dolní. Na základě nejstarších písemných dokladů z roku 1250 se historici domnívají, že Horní hrad nechal pravděpodobně vystavět Vok I. z Rožmberka jako sídlo nově etablované šlechty, odnože starého českého rodu Vítkovců, jinak též pánů z Růže – odtud název Rožmberk, jenž vznikl počeštěním německého Rosenberg. Tomuto raně gotickému objektu vévodila vysoká obranná věž kruhového půdorysu, k níž se přimykal palác chráněný hradební zdí s příkopem. Strategicky výhodná poloha však hradu moc neposloužila, neboť byl několikrát dobyt a nakonec po velkém požáru v roce 1522 opuštěn…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008