Schwarzenberské mosty

V třeboňské krajině jsou jako krásné zjevení. Zejména ten kratší, pětiobloukový. Jeho kamenné klenby se zrcadlí na hladině rybníka Vítek a hra světel ho někdy promění v pohádkový úkaz. Však se mu také někdy říká Pohádkový most. A to nejen pro jeho malebnost, ale i proto, že si už dvakrát zahrál v českých filmových pohádkách. A pokaždé se přes jeho parapetové zídky něco házelo dolů. V pohádce Byl jednou jeden král sůl, o 45 let později, v pohádce Z pekla štěstí, házeli dolů dokonce krále a princeznu. Pohádkový most spojuje dvě malé obce u Třeboně, Starou a Novou Hlínu, ale zároveň byl několik staletí významnou součástí tzv. moravské cesty přes Jindřichův Hradec do Třeboně. O pár set metrů dál byl na téže cestě postaven i dvanáctiobloukový Dlouhý most, který překlenuje široké údolí Lužnice (Staré řeky), jež se hadovitě vine svou zelenou údolní nivou a nese vodu do nedalekého Rožmberka. Oba mosty nechal postavit majitel třeboňského panství Jan Schwarzenberg podle projektu proslulého inženýra své doby Rosenbauera, který také projektoval na Šumavě Schwarzenberskou stoku. Kratší z mostů je starší, byl postaven z kamenných kvádrů v roce 1781. Dlouhý most z roku 1799 už byl jen z lomového kamene.
Obě stavby měly své předchůdce v mostech dřevěných. Ten první, dlouhý kolem 900 m, nechal postavit už Krčín, aby se nemusel objíždět právě napuštěný Rožmberk, který zaplavil i starou moravskou cestu. Tento most vydržel s různými opravami asi 150 let, až do válek o habsburské dědictví, kdy do jižních Čech pronikla francouzská a bavorská vojska, jejichž velitel Törring nechal most strhnout, aby zastavil postup vojsk Marie Terezie…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2016

Shopping Cart