Snake River – Hadí řeka

Na území národního parku Grand Teton vstupuje od severu jako celkem nenápadný potok, který se s jinými potoky vlévá do rozlehlého Jackson Lake. Na jihovýchodním břehu tohoto hlubokého ledovcového jezera však vytéká jediná řeka, nyní už vodnatá Snake River. Široké okolí jezera je na jihu a jihovýchodě pokryto štěrkopísky rozplavených ledovcových morén, jimiž říční proud meandruje a divočí, protože ještě nemá vypracované koryto. Ze dna mělké řeky se zvedají četné ostrůvky a odpojují se od ní boční ramena, která se s hlavním tokem zase spojují, i když některé z odštěpených potoků dlouho bloudí travnatými loukami, než najdou cestu zpátky…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2010

Shopping Cart