Soutěska Skákajícího tygra

Není tomu zase tak dávno, kdy se v jihozápadní Číně ještě běžně procházeli tygři. Místní obyvatelé se jich báli, protože tygr byl právem považován za nejlepšího lovce v okolí. Strach běžných lidí se mísil s jejich tradiční pověrčivostí. Číňané totiž věří, že tygří dráp dokáže člověku, který ho nosí, zajistit nesmrtelnost. Některé tygří orgány pak prý zase dokážou vyléčit řadu smrtelných nemocí a různé části tygřího těla se používají jako afrodiziaka zvyšující mužskou potenci.

Snad také proto se jednoho slunného rána vydali muži z této oblasti na lov s cílem polapit a usmrtit jednoho z tygrů. Netrvalo jim dlouho, než jej vystopovali. Majestátně se procházel po svahu hory, zatímco pod ním divoce šuměla řeka. Lovci tygra obklíčili a ujistili se, že nemá otevřenu žádnou cestu, kterou by jim mohl utéct. Jediný směr, kterým mohlo toto skvělé zvíře prchat, vedl na okraj srázu, což by ale pro tygra znamenalo s určitostí smrt. Lovci si svou kořistí byli jisti. Když ale na tygra zaútočili, došlo k něčemu, co nikdo z nich nečekal. Jako náš bájný Šemík se tygr rozeběhl, vzepjal a skokem desítky metrů nad vodní hladinou se dostal na druhou stranu. Dříve, než se lovci vzpamatovali, zmizel v lese na protějším břehu.

Takhle vysvětluje místní legenda název Chu-tchiao-sia, soutěska Skákajícího tygra neboli v angličtině Tiger Leaping Gorge. Leží v provincii Jün-nan a v nejužším místě, kde údajně tygr přeskočil na druhou stranu řeky, je více než 25 m široká. Je nanejvýš…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Čína 2