Stále živé Andy

Peruánské Andy se táhnou podél západního pobřeží Jižní Ameriky, kde jako vysoká hradba oddělují Amazonskou nížinu od Tichého oceánu. Vznikly v důsledku pomalého podsouvání východní části dna Tichého oceánu pod okraj jihoamerického kontinentu, který se začal vrásnit a zdvihat již v době, kdy zemské souši dominovali dinosauři. Postupným zanořováním se oceánské dno dostávalo do stále větších hloubek, aby se po vniknutí do zemského pláště začalo tavit a přeměňovat ve zdrojový materiál pro sopečnou činnost. Ta se na povrchu rodícího se horského pásma projevovala vznikem charakteristických vulkánů kuželového tvaru. Na rozdíl od vrásnění a zdvihu, které vrcholily v centrálním Peru přibližně před 14–10 miliony let, přetvářela vulkanická aktivita vzhled velehor s neutuchající silou až do nedávné minulosti…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2009
Další informace o Švédsku naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart