Saint-Savin

Městečko Saint-Savin leží na řece Gartempe, severně od staré římské cesty, mezi městem Poitiers a přírodní rezervací Brenne. Je to příjemné místo s nábřežní promenádou stíněnou úhledně ořezanými stromy a se dvěma kamennými mosty, z nichž starší gotický se sedmi oblouky je ze 13. století. V hladině řeky se zrcadlí důstojná budova kláštera a mohutný románský kostel. V sezoně bývá malé město zaplaveno tisíci návštěvníků, toužících zhlédnout památku, uváděnou ve všech turistických průvodcích a knihách o románském umění. Zejména kvůli výjimečně zachovalému souboru románských fresek byl klášterní kostel sv. Savina a sv. Cypriana zařazen již v roce 1983 na seznam Světového dědictví UNESCO.

Významný klášter byl založen v 9. století (podle některých pramenů samotným Karlem Velikým) v místě, kde byli v 5. století popraveni makedonští bratři Savin a Cyprian. Již v roce 878 ho však zpustošili Normani. V 11. století byl klášter obnoven. V té době byl také zbudován kostel s růžicí kaplí v závěru, s masivní věží zvonice v křížení lodí a se vstupní věží na západní straně, později přestavěnou a dnes 77 m vysokou. Kostel je pozoruhodnou stavbou vrcholného románského slohu a ohromuje i svými rozměry. V 11. a 12. století byl také kostel vyzdoben rozsáhlým souborem fresek. Později, během stoleté války a za náboženských válek v 16. století, byl klášter opakovaně vypleněn a definitivně obnoven v 17. století.

Nástěnné malby v kostele, jemuž se díky nim přezdívá „románská Sixtinská kaple“, se jako zázrakem zachovaly. Až do svého objevení v roce 1836 zůstaly skryty pod mnoha vrstvami vápenného nátěru. O jejich záchranu se v tehdejší složité situaci střídání monarchie a republiky, kdy se měnili i vlastníci církevních staveb, zasloužil generální inspektor památek Prosper Mérimée. Byl to vzdělaný a neúnavný člověk, který založil systém registrace památek i památkové péče a zachránil celou řadu velmi cenných po…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Francie – památky UNESCO

Saint-Savin