Stockholm – město na ostrovech

Město ležící na 14 ostrovech propojuje 53 mostů. Dále v moři pak vystupuje na 24 tisíc menších ostrůvků, tzv. šérů neboli skalisek (skårgården). V geologické minulosti jich bylo dokonce ještě víc, teprve výzdvih mnohé z nich přitlačil k pevnině. Naopak nové miniostrůvky vznikly uprostřed řeky Riddy, když prolomila hradbu severojižní štěrkové morény, pozůstatku posledního zalednění. Ostrůvky jsou právě zbytky této morény.

Ridda vytéká z jezera Mälaren, jež se táhne 120 km na západ od města. Jeho sladké vody dělí od těch mořských, baltských, propust Slussen, táhnoucí se středem města a umožňující lodím proplouvat z jezera do moře. Z jezera se přivádí pitná voda a čistota vody také umožňuje přímo ve městě lovit lososy i koupat se…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2008
Další informace o Švédsku naleznet zde: www.sopka.cz