Terceira - Malý přístav v Angře, v pozadí kostel Misericórdia

Terceira

Ostrov Terceira je svou rozlohou třetí největší v souostroví, ale své jméno dostal podle toho, že byl objeven jako třetí v pořadí. Druhý nejvýznamnější ostrov Azor se pyšní i nejstarším městem celého souostroví. Historické hlavní město Azor Angra do Heroísmo se dokonce jako první portugalská památka vůbec stalo součástí Světového dědictví UNESCO.

„Nemám moc času, ale ukážu vám něco zajímavého,“ říká mi místní taxikář Jorge. Za chvilku vystoupíme v historickém centru města z auta a kráčíme do kopce. Řidič je vášnivým znalcem místní historie. Náhle se zastaví a energicky říká: „Město se zrodilo na kopci, mělo dvanáct mlýnů a po bouřkách se všude valila dolů voda. Podívejte se, jaký důmyslný kanalizační systém místní obyvatelé vymysleli.“ Ukazuje při tom na dva betonové kanály – jeden je větší, na pitnou vodu, druhý menší na odpadní. Oba pocházejí z 15. stol. Stojíme vedle středověkého františkánského kláštera, odkud je krásný výhled na přístav ve tvaru podkovy. Jorge na ni ukáže a hrdě řekne: „Kdysi tudy projížděl celý svět. Veškeré zlato z Jižní Ameriky a drahé koření z Indie procházelo tímto přístavem.“ Zvědavě se proto ptám, které historické události považuje za nejdůležitější v dějinách města? „Určitě rok 1499, kdy do Angry vstoupil Vasco de Gama. Jeho bratr Pavel tady ve františkánském klášteře zemřel. Vasco svou návštěvou zapsal Azory na mapu světa a to je velká věc.“

Terceira - Přírodní lávová jezírka u Biscoitos
Přírodní lávová jezírka u Biscoitos

Jorge ve mně vzbudil zvědavost. Chtěl jsem se dozvědět víc. Zjistil jsem, že můj taxikář studoval šest let americkou historii v USA, ale vrátil se sem. „Nejsem nadšený, že po studiu dělám taxikáře, ale jsem šťastný.“ Věřím mu, jeho obrovský úsměv a rozzářené oči prozrazují lásku k rodné zemi. Rozhovor s ním byl inspirativní, protože i jeho životní příběh ukazuje těžkou situaci mnoha místních obyvatel, kteří museli mnohokrát vycestovat do zahraničí kvůli chudobě, zemětřesením, lepším pracovním podmínkám a v minulosti i brutalitě režimu portugalského diktátora Antónia Salazara. Jen v USA žije více než milion Azořanů. Jejich vazby na rodné souostroví jsou však stále velmi silné a často se sem vracejí.

Můj taxikář ani netušil, kolik zajímavých témat pro mě otevřel. Začala mě fascinovat námořní historie těchto malých ostrovů uprostřed Atlantiku. Už léta se totiž snažím objevovat místa spojená s portugalskými mořeplavci, což mi umožnilo lépe poznat Brazílii, Mosambik, Indii a samozřejmě Portugalsko. Rozhodl jsem se, že Azory vzdálené až 1500 km od pevninského Portugalska prozkoumám blíže. Proto sem posledních sedm let pravidelně jezdím s touhou najít odpověď na otázku: Jakou roli sehrály Azory ve světových dějinách?

Terceira - vařínový les
Vavřínový les na západě Terceiry

Sedím na náměstí Largo Prior do Crato pod stoletou araukárií vysokou 40 m a piju kávu. Kolem mě je asi pět jen zčásti obsazených stolů. Je teplo, příjemné červnové počasí. Ve vzduchu cítím mořskou sůl, která se mísí se sladkou vůní pečiva z nedaleké cukrárny Esplanada Café Central. Kdykoli jsem v Angře, zajdu si sem na kávu a sklenku azorského brandy Ezechiel. Tiše pozoruji lidi, kteří nikam nespěchají. Ostrovní život tady má své zákonitosti. Je třeba respektovat pomalost a užívat si klidu. Člověk tu zjistí, že v životě nemusí tolik spěchat. Vše je relativní.

Ne náhodou začínám svoji cestu po ostrovech právě tady v Angře. Má sice jen 30 000 obyvatel, ale portugalské světové dědictví reprezentuje v tom nejlepším světle. Je to bývalé hlavní město celého souostroví, které více než 400 let spojovalo civilizace na obou stranách Atlantského oceánu. Portugalci objevili Azory v polovině 15. stol., v době, kdy budovali své globální námořní impérium založené na nových technikách plavby a především na dobývání světových moří. Angra se stala očitým svědkem těchto událostí a klíčem k pochopení jedné z nejdůležitějších epoch světových dějin, období zámořských objevů (15.–18. stol.), které dalo světu dva výjimečné muže – Kryštofa Kolumba a Vasca da Gamu. První z nich objevil v roce 1492 Ameriku, druhý podnikl o šest let později námořní plavbu do Indie. Oba zásadně změnili naše pojetí pohledu na Zemi a navždy ovlivnili směřování lidské civilizace. Svět se v té době nenávratně změnil. Všechna neznámá místa na mapách se postupně odhalovala. Vzdálené národy a cizí kultury se začaly propojovat. Oba mořeplavci se na zpáteční cestě zastavili na Azorách a úspěch jejich výprav podpořil šíření nové éry renesance a objevů.

Terceira - Býčí zápasy
Býčí zápasy na Terceiře jsou opravdu svéráznou zábavou

Portugalské a španělské lodě začaly ovládat světová moře a Angra se díky tomu stala velmi rychle z malé rybářské vesnice jedním z nejstrategičtějších míst v Atlantiku. Směřovaly sem lodě, jež se vracely z Indie, Číny, Japonska, Afriky i Ameriky. Angra symbolicky propojovala taková místa jako peruánské Cuzco, Potosí v Bolívii, Havanu na Kubě, brazilské Rio de Janeiro, Macao v Číně, Gou v Indii nebo Nieuw Amsterdam (dnešní New York) v Severní Americe. Obyvatelé Terceiry si začali uvědomovat význam jedinečné polohy svého ostrova, přes který procházelo všechno to drahé koření, zlato, stříbro, hedvábí, bavlna, čaj, vzácná dřeva či perl…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Azorské ostrovy

Ostrov Terceira