Údolím Jizery

Při toulkách Českým rájem se turisté potkají s Jizerou na různých místech. Jeden úsek ale stojí obzvlášť za vidění. Jde o Riegrovu stezku, která prochází přírodní rezervací Údolí Jizery u Semil a Bítouchova.

Riegrova stezka nese jméno Františka Ladislava Riegra, slavného semilského rodáka, spoluzakladatele Národní strany, vůbec první politické strany v českých zemích, později označované jako staročeská. Červeně značená turistická cesta spojuje v délce 3,5 km Spálov a Bítouchov, který už je součástí Semil. Ze Spálova se dá od soutoku Jizery s Kamenicí dojít po pravém břehu Jizery rovněž po červené až do Železného Brodu. Tento zhruba stejně dlouhý úsek se někdy označuje jako „stará část“ Riegrovy stezky, protože byl vybudován jako první o několik let dříve. V původní podobě však vydržel jen asi 30 let, neboť v roce 1936 musela stezka ustoupit nové silnici. Ta skutečná „Riegrovka“ se všemi svými krásami tak dnes začíná ve Spálově, odkud máte to nejlepší pořád před sebou – do soutěsky Galerie dojdete až na konci výletu, takže tato nejkrásnější partie celé cesty bude tvořit její přirozené vyvrcholení.

Trasa ze Spálova do Bítouchova byla postavena během několika měsíců roku 1909. Ano, postavena, neboť pravý břeh Jizery zde nebyl přirozeně schůdný v celé délce. V některých místech stály v cestě skály, které se musely prostřílet, jinde bylo třeba vykoupit pozemky. Není divu, že nápad existující již od doby budování „staré části“ došel naplnění teprve ve chvíli, kdy v Semilech vznikl odbor Klubu českých turistů a jeho předsedou se stal tehdejší okresní hejtman Antonín Böhm. Jeho jméno dodnes připomíná asi nejkrásnější vyhlídka na trase. O náročnosti díla svědčí nejlépe to, že se ho ujal stavitel Karel Kryka, který nedlouho předtím dokončil kousek odtud v podobně složitém terénu stavbu navarovské silnice. Stezka pro pěší však byla přece jen malinko jednodušší než silnice, a tak byla hotova za tři měsíce, během nichž se spotřebovalo přes 300 kg trhavin a celkové náklady dosáhly 15 000 tehdejších korun. V roce 1983 byla na trase Riegrovy stezky vybudována stezka naučná, roku 2008 rekonstruovaná a osazená novými panely.

Hned na začátku stezky ve Spálově stojí malá hydroelektrárna. Byla postavena v letech 1921–1926, a i když ovlivnila a ovlivňuje průtok vody v řece…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Český ráj