Unikátní Moeraki Boulders?

Máme štěstí, že je odliv, jinak jsou koule vodou zcela zaplavené. Nízké slunce vytváří dobré světlo pro pár záběrů, ale je trochu problém vystihnout okamžik, kdy po kamenech zrovna neskáče nějaký turista, kterých tu autobusy chrlí požehnaně. Shodou okolností jsem po šesti letech „záhadné“ koule, jak je někdy popisuje méně seriózní literatura, navštívil znovu. Byl příliv, nebe zatažené, na pláži plno lidí, a tak jsme pobyli jenom krátce a pokračovali po zélandské „highway 1“ dále na jih. Z poklidné jízdy mě vytrhl náhodný pohled na mořskou pláž pod klifem. Jako by tam dole také ležely kamenné koule. Zastavili jsme a zdálky prohlíželi záhadné kulovité útvary. Zdálo se mi, že to asi jsou jen velké valouny, protože jich bylo nějak mnoho, ale zvědavost nám nedovolila pokračovat dál v cestě. Chvíli trvalo, než jsme našli sestup křovím pod vysoký skalní útes, ale potom jsme jenom zírali. Před námi se táhlo do nedohledna mořské pobřeží poseté kamennými koulemi a žádnými valouny! Nebyly sice tak velké jako ty oficiální Moeraki Boulders, dosahovali tak jednoho až půldruhého metru, zato jich tu byly stovky, možná tisíce. Některé měřily jen okolo dvaceti centimetrů a jiné byly protažené do tvaru obřího vejce. Nejvíc nás však vyvedly z míry koule, které byly ve vrchlíku porušené a uvnitř duté…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 9/2002.

Další informace o Novém Zélandu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart