Svaté údolí Urubamby

Inkové věřili, že pozemský svět je odrazem nebeského řádu. Hlavní hvězdy a souhvězdí se nacházely v blízkosti Mléčné dráhy, kterou Inkové nazývali Mayu, řeka. Tato nebeská řeka měla svůj protějšek v řece Urubambě, podél níž se nacházejí významné incké lokality Pisac, Ollantaytambo a Machu Picchu. Právě údolí Urubamby bývá označováno jako „Svaté údolí“. Sakrální a profánní stránka v životě incké společnosti byly úzce propojeny a celá země byla poseta tzv. huacas, posvátnými místy či objekty.

Svaté údolí tak možná nebylo o nic svatější než jiná údolí, ale řada faktorů jeho význam  zvyšovala. Příjemné klima a úrodná půda jsou v drsném prostředí And malým zázrakem. Vedla tudy zároveň cesta do džungle, odkud na incké stoly proudilo ovoce, ale také lístky koky, tolik nezbytné pro náboženské obřady a festivaly. Zároveň to bylo místo strategické, které chránilo Cuzco před vpády Anti, divokých amazonských kmenů.

Svaté údolí začíná v místě zvaném Pisac, 32 km od Cuzca. Řeka Urubamba, jinde tak divoká a neposlušná, protéká těmito místy v dokonalé přímce, neboť Inkové tu vybudovali umělý kanál, aby si zajistili co nejvíce zemědělské půdy. Dodnes se z něj zachovaly více než tři kilometry. Pisac představuje pro archeology záhadu téměř tak nerozluštěnou, jako samotné Machu Picchu. Je to jeden z nejrozsáhlejších komplexů v rámci incké říše, ale kronikáři jej vůbec nezmiňují. O jeho existenci však Španělé zcela jistě museli vědět, neboť ruiny jsou viditelné na míle daleko. Patří k nejlépe zachovalým v oblasti Cuzca a můžete zde spatřit ukázky prakticky všeho, co Inkové dokázali v oblasti architektury, vojenské obrany i zemědělství.

Naproti vlastním ruinám Pisacu, ve srázech nad roklinou Quitamayo, se nachází dosud největší nalezený incký hřbitov Tantanmarca. Mrtvá těla tu byla zazdívána do puklin a sráz je dnes zjizven stovkami děr, které způsobili troufalí zloději ve snaze hroby vykrást. Přesto toto jedinečné místo dosud nebylo řádně prozkoumáno archeology.

Zloději snad na sebe přivolali alespoň hněv kondora, který dávné pohřebiště chrání. V Mléčné dráze se podle kronikáře Avily nacházelo souhvězdí, které Inkové nazývali Kondor. V andském světě kondor představoval božího posla a zároveň byl tím, kdo přenášel duše zemřelých na onen svět. Lidé si jej rovněž spojov…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Peru

Urubamba