Wachau – Alles Marille!

Poprvé jsem Wachau (přízvuk je na druhé slabice) navštívila na samém začátku 90. let – a od té doby tenhle kraj miluji. Tehdejší chargé dʼaffaires československého velvyslanectví ve Vídni tam vzal na výlet nejen mne, mou sestru a naši maminku, ale také svou dceru a zároveň naši „velvyslaneckou“ kamarádku Adelu Banášovou. Fotky, které jsme toho dne pořídili, mám dodnes vystaveny jako kuriozity.
V této oblasti se našly jedny z nejstarších stop moderního člověka v Evropě – Willendorfská venuše a Galgenberská venuše, která je druhou nejstarší figurkou svého typu na celém světě. Později bylo Wachau součástí římské říše, konkrétně její provincie Noricum, a to až do konce 5. stol. Mohutně plynoucí Dunaj tehdy tvořil severní hranici impéria.
Ve středověku ovládal oblast rod Kuenringů. I dnes se do oné doby můžete přenést, když navštívíte středověké městečko Dürnstein, proslavené především zříceninou stejnojmenného hradu, kde byl v letech 1192–1193 potupně vězněn anglický král Richard Lví srdce. Kuenringové byli vládci se smíšenou pověstí. Zatímco Azzo nebo Hadmar II. se zasloužili o rozvoj oblasti, Hadmar III. a jeho bratr Heinrich I. zůstanou v historii navždy zapsáni jako „psi z Kuenringu“, loupežní rytíři, kteří ze svých hradů kontrolovali hlavní obchodní cestu do Vídně – tok Dunaje…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2015

Shopping Cart