Zámek Tratzberg

Zámek Tratzberg

Rámována vápencovými stěnami Karwendelských Alp tyčí se na stometrové skále nad údolím Innu bělostná budova zámku Tratzberg. Jde o jedinečnou ukázku renesanční zámecké architektury, jíž v Tyrolsku může konkurovat jedině innsbrucký zámek Ambras.

 Jako většina zámků v takovéto strategické poloze byl i Tratzberg původně hradem. První zmínka o stavbě jménem Trazperch pochází z roku 1296. Dvě století nato vyhořela a její vlastník Maxmilián I. ji vyměnil za hrad Berneck v Kaunertalu. Novými majiteli se tak roku 1499 stali bratři Veit-Jakov a Simon Tänzlovi. Během pouhých osmi let hrad přestavěli na třípatrový zámek se schodištní věží a komíny. Tři křídla svírají malebné nádvoří s mramorovými arkádami, sloupy a římsami. Zamýšlené čtvrté křídlo dokončil a nádvoří freskami obdařil ve druhé půli 16. století další vlastník Georg Ritter von Ilsung.

V roce 1589 zdědil zámek známý augsburský bankéř Fugger. To už se nějakou dobu v blízkém Schwazu dolovalo stříbro, a to s pomocí českých odborníků. Měď se tu těžila už za Keltů. Bohatství umožnilo Fuggerům po Maxmiliánově smrti financovat 850 tisíci guldeny volbu jeho vnuka Karla V. německým králem. Pak ale přivodil dovoz levného stříbra z Ameriky zdejší těžbě konec a zchudli i Fuggerové. Na jejich zámeckých komnatách to naštěstí není znát. Od poloviny 18. stol. už zámek neobýval nikdo, takže pustl a poslední ránu mu zasadilo plundrování bavorských vojáků, kteří vzali ztečí zejména bohatou zbrojnici.

V roce 1847 zámek zdědili Enzenbergové; opravili ho a sídlí v něm dodnes. Nynější majitelé Ulrich a Katrin Goess-Enzenbergovi tu bydlí od roku 1991. V prv…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Tyrolsko

Diskuze