Živoucí pradávné zvyky Korutan

Podstata rituálů, které místní udržují po celé generace, je neměnná. Jde o snahu připoutat k sobě štěstí, zdraví, rozkvět, vyprosit dobrou úrodu, blahobyt či zahnat zlé duchy.
Období adventu je v Korutanech neodmyslitelně spjato s tradičními trhy provoněnými pečenými jablíčky, kaštany, klobáskami či svařákem, s autentickými řemeslnými výrobky a romantickou atmosférou, a to nejen ve městech, ale třeba také na vyhlídkové věži Pyramidenkogel. Vyhledávaný je „andělský“ trh v elegantním a trendovém Veldenu, klimatických lázních v západním ohybu jezera Wörther See, na jehož hladinu se spouští nádherný adventní věnec o průměru 35 m i betlém. Zasněženou romantiku ve výšce až 1750 m n. m. na Katschbergu slibuje adventní stezka za zvuky, zvyky i vůněmi Vánoc korutanských předků, které ještě nebyly zatíženy konzumem.
Jste-li slabší nátury, připravte se předem na proslulé průvody „krampusů a percht“ 5. prosince. Jde o ječící čerty a další podivné rohaté figury v hrozivých maskách, řinčící řetězy a práskající bičem. Nejpůsobivější exempláře v celém alpském prostoru najdete ve vesnicích Oberdrauburg a Feistritz im Rosental, kde mají čerti „krampusové“ i vůbec první muzeum svých ručně vyrobených masek a kostýmů v Rakousku…